02.04.2020

Nedsættelse af lufthavnstakster

Selskabsmeddelelse - København, den 8. december 2017 

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S ("CPH") har besluttet at reducere de takster, som flyselskaberne betaler for anvendelse af faciliteter og processer i Københavns Lufthavn. I gennemsnit vil taksterne blive nedsat med 10 procent. Endvidere vil der ikke blive foretaget en indeksering af taksterne i 2018. Under forudsætning af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens godkendelse træder de reducerede takster i kraft den 1. april 2018.

Hvis de reducerede takster havde været i kraft i takståret fra 1. april 2016 til 31. marts 2017, ville resultat før skat have været negativt påvirket med cirka DKK 300 millioner.

Lars Nørby Johansen, formand for bestyrelsen, siger: "Regeringen fremlagde i juli den nye luftfartsstrategi, som sætter fokus på at styrke Danmarks internationale tilgængelighed og dansk indenrigsluftfart. Som følge af luftfartsstrategien har vi fået en ny regulering, der får fuld effekt fra april 2019.

Både fra politisk hold og fra vores kunder har der været et ønske om lavere takster. Det har vi lyttet til. Samtidig ønsker vi at komme den nye regulering i møde allerede nu og skabe et godt fælles udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Derfor sænker vi taksterne fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Vi reducerer taksterne, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen. Og vi indfører en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH. Samlet set bliver CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere allerede fra april 2018”.

Den stærke passagervækst i 2016 er blevet fulgt af fortsat, moderat vækst i 2017.

Takstnedsættelsen påvirker ikke CPH’s forventninger til 2017. Forventninger til 2018 forventes offentliggjort samtidig med CPH’s årsrapport for 2017 den 1. marts 2018.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S
          
CVR nr. 14 70 72 04 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup   Contact: Thomas Woldbye CEO   Telefon: 3231 3231 Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk 
CVR nr. 14 70 72 04 

 

Vedlagte filer:

Læs selskabsmeddelelsen

Selskabsmeddelelse - Nedsttelse af lufthavnstakster.pdf