Meddelelse om koncernårsrapport for 2016

Fondsbørsmeddelelse 2017. København, den 1. marts 2017. 

01.03.2017

Download koncernårsrapporten fra 2016

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte passagerrekord for sjette år i træk i 2016. Københavns Lufthavn rundede 29 mio. rejsende i 2016 svarende til en vækst på 9,1% som var kraftigere end forventet.

Antallet af passagerer steg 9,1% i Københavns Lufthavn, hvilket svarer til over 2 mio. flere rejsende end året før. Det samlede antal passagerer var 29,0 mio. Dette bidrog til en stigning i omsætningen på 8,9% til DKK 4.421,9 mio. Som følge af den øgede omsætning steg det rapporterede resultat før skat til DKK 1.620,1 mio. Resultat før skat korrigeret for særlige forhold for 2016 blev DKK 1.635,5 mio., hvilket var i overensstemmelse med fondsbørsmeddelelsen af 8. november 2016.

Væksten var primært drevet af flere internationale passagerer, hvilket fastholdt Københavns Lufthavns stærke konkurrencemæssige position blandt de nordeuropæiske knudepunktslufthavne. Derudover var der en øget omsætning i shoppingcentret, parkering samt forbedret hotelaktivitet.

En væsentlig del af passagervæksten skyldes, at flere og flere turister rejser til Danmark via CPH. I 2016 steg antallet af udenlandske turister, der fløj til CPH, med 11% sammenlignet med 2015. Dette skyldes dels nye flyruter, dels øget kapacitet i form af større fly og flere afgange.

Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia. De nye ruter, den højere sædekapacitet og de flere passagerer, der er kommet til Københavns Lufthavn i løbet af 2016, har forøget dette bidrag med en yderligere værdi af ca. DKK 5,7 mia. ifølge DAMVAD Analytics.

Antallet af afgående internationale passagerer steg 9,4%, mens antallet af afgående indenrigspassagerer steg 5,8%. Det samlede antal af transferpassagerer steg 3,9%.

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst

Med flere ruter og flere passagerer øges kravene til Københavns Lufthavn, og derfor præsenterede Københavns Lufthavne A/S i slutningen af 2016 en stor, samlet investerings- og udbygningsplan, der har som mål at udvide lufthavnen til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året. I 2016 investerede CPH DKK 1.033,5 mio. i bl.a. udvidelse af lufthavnen, herunder arbejdet med en stor udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol til dobbelt størrelse og med fem nye spor. CPH forventer, at den nye sikkerhedskontrol åbnes senere i 2017. Derudover har CPH investeret i udvidelse af kapaciteten til de store widebody-fly, opgraderet en række busbetjente gates og etablering af en helt ny Finger E, der skal håndtere fremtidens interkontinentale vækst. Det samlede investeringsniveau for 2017 forventes at udgøre ca. DKK 1,3 mia.

Ikke-aeronautisk vækst

Omsætningen i shoppingcentret steg 4,3% i 2016. De primære drivkræfter er stigningen i antal afgående passagerer og et forbedret shop- og brand-mix inden for specialbutikker og restauranter. TAX FREE-butikkerne er på niveau med 2015.

Omsætningen fra parkering steg 11,4%. Væksten skyldes en fortsat styrket onlineindsats samt et større antal passagerer.

Hotelaktiviteten steg DKK 14,7 mio. svarende til 6,9%. I januar 2017 indgik CPH en aftale med Petter Anker Stordalen og Nordic Choice Hotels, der fra 1. april 2017 overtager driften med et Clarion Hotel.  Aftalen omfatter også opførelse og drift af et nyt Comfort hotel med 500 værelser samt et 3.000 m2 konferencecenter, som forventes at åbne i 2020.

Finansiering

Den 24. oktober 2016 underskrev CPH en ny garanteret låneaftale med den Europæiske Investeringsbank (EIB). Aftalen giver CPH en projektfinansieret låneramme på op til DKK 1.250 mio. Inden for lånerammen har CPH mulighed for at udnytte faciliteten med en løbetid på 10 år med mulighed for forlængelse op til i alt 15 år. Den nye facilitet fra EIB er en blåstempling af CPH’s vækstplan, Expanding CPH.

Flere internationale priser

CPH modtog også i 2016 en række priser, bl.a. Europas mest effektive lufthavn (Air Transport Research Society), ligesom lufthavnens udbud af restauranter m.v. blev kåret til at være verdens bedste (Airport Food & Beverage Offer of the Year).

Forventninger til 2017

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2017 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, som kan påvirkes både positivt og negativt af den generelle økonomiske udvikling, rute- og kapacitetsbeslutninger hos flyselskaberne samt enkelthændelser inden for luftfarten. Stigningen i passagertallet forventes at have en positiv effekt på omsætningen.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2016, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end i 2016, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau.

Resultat før skat i 2017 forventes at ligge i et interval mellem DKK 1.600 mio. og DKK 1.700 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) forventes at være højere i 2017 end i 2016, når der tages højde for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i væksten til gavn for passagerer og flyselskaber, og fastholder sin vækstplan, Expanding CPH, hvor CPH vil udvide og udvikle lufthavnen i takt med at passagertallet stiger.

CPH forventer, at investeringerne vil stige i 2017 fra et allerede højt niveau i 2016 for at imødekomme den høje passagervækst, særligt i 2016. Investeringer omfatter bl.a. færdiggørelse af udbygningen af den centrale sikkerhedskontrol, widebody kapacitetsudvidelser, etablering af en helt ny Finger E, der skal håndtere fremtidens interkontinentale vækst og udvidelse af Terminal 2 airside. Dertil kommer ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.