Ulrik Dan Weuder valgt som næstformand for bestyrelsen, og Annemette Moesgaard valgt som medlem af bestyrelsen

Selskabsmeddelelse København, den 19. december 2017 

19.12.2017

Tirsdag den 19. december 2017 kl. 15.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder næstformand
2. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

Ad punkt 1 Ulrik Dan Weuder valgtes som ny næstformand for bestyrelsen i tillæg til selskabets anden næstformand, og Annemette Moesgaard valgtes som nyt medlem af selskabets bestyrelse. Begge valgtes for perioden indtil selskabets næste ordinære generalforsamling.

Ad punkt 2 Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.