Pligtmæssigt købstilbud til alle aktionærer i Københavns Lufthavne A/S

Selskabsmeddelelse København, 24. november 2017 

24.11.2017

Copenhagen Airports Denmark ApS, CVR nr. 29144249 ("CAD"), hvis anparter kontrolleres af Kastrup Airports Parent ApS, et selskab ultimativt ejet af Arbejdsmarkedets Tillægspension og Ontario Teachers’ Pension Plan, har afgivet meddelelse om, der er indtrådt tilbudspligt for CAD i henhold til § 2 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ("Tilbudsbekendtgørelsen"). Kravet om fremsættelse af et pligtmæssigt tilbud opstår som et resultat af gennemførelse af den overdragelse af kapitalandele, der er omtalt i vores selskabsmeddelelse af 13. september 2017. CADs meddelelse til Københavns Lufthavne A/S ("CPH") er vedhæftet.

Ved offentliggørelse af et tilbudsdokument vil CPHs bestyrelse i første halvdel af tilbudsperioden offentliggøre en redegørelse i henhold til § 23 i Tilbudsbekendtgørelsen med en holdning til det pligtmæssige tilbud.

Link til annoncering af pligtmæssigt overtagelsestilbud