02.04.2020

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 i Københavns Lufthavne A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016  

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr. 14 70 72 04)

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

 

tirsdag den 12. april 2016 kl. 15:00 i

Vilhelm Lauritzen Terminalen,

Vilhelm Lauritzen Allé 1,

2770 Kastrup

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd
 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
 9. Forslag fra aktionærerne
 10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
 11. Eventuelt

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Bilag 1 - Forslag fra Dirch Ehlers - EXEC 110316.pdf

Bilag 2 - Forslag fra Jrgen Jans Hagen - EXEC 110316.pdf

2016 - Kbenhavns Lufthavne A_S - Indkaldelse til ordinr generalforsaml....pdf