02.04.2020

Referat fra Københavns Lufthavne A/S' generalforsamling 2016

Fondsbørsmeddelelse 2016 - København, den 12. april 2016 

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
 9. Forslag fra aktionærerne.
 10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 11. Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2015.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Lars Nørby Johansen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere. 

Til bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong, John Kevin Bruen og Charles Thomazi.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 8

Generalforsamlingen godkendte ændringerne til selskabets vedtægter som foreslået af bestyrelsen. Der henvises til generalforsamlingsindkaldelsen for den fulde ordlyd af vedtægtsændringerne.

Ad punkt 9

De af aktionærerne fremsatte forslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 10

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

  

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Finansdirektør
 
Telefon: 3231 3231
Fax:        3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Referat fra CPH GF 2016.pdf