Referat fra Københavns Lufthavne A/S generalforsamling 2016

Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. april 2016 

12.04.2016

Tirsdag den 12. april 2016 kl. 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft-havne A/S med følgende dagsorden:

1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
6 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
7 Valg af revisor.
8 Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.
9 Forslag fra aktionærerne.
10 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
11 Eventuelt.

Download PDF af hele meddelelsen her