Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

14. marts / KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CVR-nr. 14 70 72 04)  

14.03.2016

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S tirsdag den 12. april 2016 kl. 15:00 i Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd
 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år
 7. Valg af revisor
 8. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
 9. Forslag fra aktionærerne
 10. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent
 11. Eventuelt

Læs/download pdf af indkaldelsen med dagsorden og fuldstændige forslag.