02.04.2020

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. SEPTEMBER 2015

Fondsbørsmeddelelse 2015 

København, den 3. november 2015

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2015.

Resume for de først ni måneder af 2015 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte ny passagerrekord i tredje kvartal med en 5,5% vækst sammenlignet med 2014. Passagerrekorden var med til at passagertallet i de første 9 måneder af 2015 vækstede 2%, omsætningen steg 3,5% og et forbedret resultat før skat på 4,7%. På baggrund af den stærke sommer forventer CPH at lande i den høje ende af, muligvis over, udmeldingen af 11. august 2015. CPH opjusterer derfor sine forventninger til helåret. 

Alene i tredje kvartal havde Københavns Lufthavn flere end 7,7 mio. passagerer, hvilket er en vækst på 5,5% og rekord for de tre måneder. I årets første ni måneder rejste 20,1 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn, hvilket er en stigning på 2,0% i forhold til samme periode i fjor. For første gang var passagertallet over 20 mio. efter tre kvartaler. Det øgede passagertal betød, at omsætningen steg med 3,5%, mens resultat før skat blev øget 4,7% til DKK 1.083,8 mio. Flere udenlandske rejsende end nogensinde før er fløjet hertil denne sommer, til gavn for den økonomiske vækst i Danmark. 

Flere lange ruter

Helårseffekten af interkontinentale ruter åbnet i fjor samt flere frekvenser på andre interkontinentale ruter i år sikrede, at antallet af internationale passagerer steg med 2,6% i årets første ni måneder, mens den interkontinentale trafik er steget med 1,8%. 

Både SAS og Norwegian har annonceret nye langdistanceruter i den kommende tid, og det er med til at sikre, at antallet af interkontinentale ruter næsten er fordoblet på seks-syv år, hvilket styrker adgangen fra Danmark og Sydsverige til de vigtigste internationale markeder. 

Andelen af transferpassagerer er stabiliseret i tredje kvartal, efter en genopretning i antallet af passagerer som SAS transfererer igennem Københavns Lufthavn. Mængden af transferende passagerer faldt dog 8,0% i årets første ni måneder. Indenrigstrafikken til Rønne og Karup steg i de første tre kvartaler, hvorimod en lavere kapacitet på bl.a. landets største indenrigsrute til Aalborg betød et samlet fald på 5,1%.  

Ikke-aeronautisk vækst

Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shoppingcentret, parkering og hoteldriften, fremviser ligeledes vækst som følge af det stigende passagertal. Omsætningen i shoppingcentret er steget med 7,0%, hvilket hovedsageligt skyldes stærk fokus på det rette shop- og brandmix samt et øget forbrug pr. passager. Parkering er steget med 2,9%, og omsætningen på hoteldriften er øget med 4,4%. 

Højt investeringsniveau fortsætter

CPH har i årets første ni måneder holdt et investeringsniveau, der ligger over niveauet for samme periode i fjor. Investeringer på DKK 783,3 mio. (2014: DKK 543,3 mio.) er anvendt til at færdiggøre om- og udbygningen af både passagerområder og kontorer i Terminal 2, udvidelsen af Finger C til at kunne håndtere flere og større fly, hovedrenovering og udvidelse af den ene af lufthavnens tre startbaner for at kunne håndtere A380 samt udvidelse af det særlige højsikkerhedsområde (CSRA), hvilket forbedrer effektiviteten for fly- og handlingselskaberne og deres ansatte. 

Som konsekvens af den fortsatte vækst har CPH besluttet at udvide den centrale sikkerhedskontrol fra 18 til 20 spor for at kunne fastholde det nuværende høje serviceniveau og de korte ventetider.  

International anerkendelse

På verdens førende luftfartskonference, World Routes, i Durban, i Sydafrika kårede flyselskaber fra hele verden for anden gang på tre år Københavns Lufthavn som verdens bedste lufthavn til ruteudvikling i kategorien ’lufthavne mellem 20 og 50 mio. passagerer’. Den prestigefyldte pris er en anerkendelse af mange års fokuseret og tillidsfuldt samarbejde mellem CPH og flyselskaberne om at åbne ruter til og fra Danmark – til gavn for samfundsudviklingen i både Danmark og Sydsverige. 

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 2,0% i de første ni måneder af 2015. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 5,3%, og transfererende passagerer faldt med 8,0%. 
  • Omsætningen steg med 3,5% til DKK 3.040,7 mio. (2014: DKK 2.939,2 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer samt øgede koncessionsindtægter grundet et fortsat forbedret shop- og brandmix. 
  • EBITDA korrigeret for særlige forhold steg med 2,3% til DKK 1.714,3 mio. (2014: DKK 1.675,2 mio.). Det rapporterede EBITDA steg med 2,5% til DKK 1.706,3 mio. (2014: DKK 1.665,0 mio.). 
  • EBIT korrigeret for særlige forhold steg med 3,0% til DKK 1.231,0 mio. (2014: DKK 1.195,5 mio.). Rapporteret EBIT steg med 3,2% til DKK 1.223,0 mio. (2014: DKK 1.185,3 mio.). 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 10,6 mio. sammenlignet med 2014. 
  • Resultat før skat korrigeret for særlige forhold steg med 4,4% til DKK 1.091,7 mio. (2014: DKK 1.045,6 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg med 4,7% til DKK 1.083,7 mio. (2014: DKK 1.035,4 mio.). 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 783,3 mio. i de første ni måneder af 2015 (2014: DKK 543,3 mio.). Årets første ni måneder har været præget af udvidelsen af Finger C, ombygning af Terminal 2, banerenovering og udvidelse for at kunne håndtere A380, udvidelse af det særlige højsikkerhedsområde (CSRA), udvidelse af antallet af spor i den centrale sikkerhedskontrol og taxi management.  

Forventninger til 2015

På baggrund af den stærke sommer forventer CPH at lande i den høje ende af, muligvis over, udmeldingen af 11. august 2015. CPH opjusterer derfor sine forventninger til resultat før skat i forhold til udmeldingen af 11. august 2015. 

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer og omsætningen. 

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt lønindeksering. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. 

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på et lavere niveau end i 2014, primært som følge af en langsigtet refinansiering på tilfredsstillende markedsvilkår og timing i afskrivninger på nye investeringer. 

Resultat før skat i 2015 opjusteres og forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.375,0 mio. og DKK 1.450,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Dette skal ses i forhold til den tidligere udmeldte forventning på et resultat før skat mellem DKK 1.300,0 og DKK 1.400,0 mio. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver

CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen, udvidelsen af Finger C, ombygning af Terminal 2, banerenovering og udvidelse for at kunne håndtere A380, udvidelse af antallet af spor i den centrale sikkerhedskontrol og taxi management. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. 

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Q3 2015 Fondsbrsmeddelelse.pdf