02.04.2020

Valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse

Fondsbørsmeddelelse 2015 

København, den 13. marts 2015

 

Der har den 12. marts 2015 været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Stemmeoptællingen er netop afsluttet, og selskabet skal hermed meddele, at der med virkning fra 14. april 2015, efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling – sker følgende ændring af selskabets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er en ordinær ændring på baggrund af almindeligt valg:

 

Udtrådt af bestyrelsen:

Vagtfunktionær Ulla Thygesen

Brandmand Stig Gellert

 

Indtrådt i bestyrelsen:

Specialarbejder Dan Hansen

Vagtfunktionær John Flyttov

 

Genvalgt til bestyrelsen:

Elektriker Jesper Bak Larsen

 

 

Med venlig hilsen

Københavns Lufthavne A/S

   

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontakt:
External Relations
 
 
Telefon: 3231 2800
Fax:        3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Valg af medarbejderreprsentanter til selskabets bestyrelse (1).pdf