Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
02.04.2020

Referat fra Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling den 14. april 2015

Fondsbørsmeddelelse 2015 

København, den 14. april 2015                                                                                      

Der har tirsdag den 14. april 2015 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra aktionærerne.
  9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
  10. Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 6

Lars Nørby Johansen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere. 

Til bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og John Kevin Bruen, og Charles Thomazi blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 8

Der blev ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Finansdirektør
 
Telefon: 3231 3231
Fax:        3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04


Vedlagte filer:
 

Læs fondsbørsmeddelelsen

2015 - Referat fra CPH GF 140415.pdf