Referat af CPHs generalforsamling 2015

Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 14. april 2015  

14.04.2015

Der har tirsdag den 14. april 2015 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra aktionærerne.
  9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
  10. Eventuelt.

Ad punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2014.

Ad punkt 3
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5
Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 6
Lars Nørby Johansen blev genvalgt som formand for bestyrelsen, og som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere. 

Til bestyrelsen genvalgtes Janis Carol Kong og John Kevin Bruen, og Charles Thomazi blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 7
Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 8
Der blev ikke fremsat forslag under dette punkt.

Ad punkt 9
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Download referat af generalforsamlingen