Valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse

Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 13. marts 2015  

13.03.2015

Der har den 12. marts 2015 været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Stemmeoptællingen er netop afsluttet, og selskabet skal hermed meddele, at der med virkning fra 14. april 2015, efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling – sker følgende ændring af selskabets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er en ordinær ændring på baggrund af almindeligt valg:

Udtrådt af bestyrelsen
Vagtfunktionær Ulla Thygesen
Brandmand Stig Gellert

Indtrådt i bestyrelsen
Specialarbejder Dan Hansen
Vagtfunktionær John Flyttov

Genvalgt til bestyrelsen
Elektriker Jesper Bak Larsen

Læs meddelelsen i pdf

Københavns Lufthavne A/S