Indkaldelse til generalforsamling 2015

Fondsbørsmeddelelse / København, den 16. marts 2015  

16.03.2015

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S tirsdag den 14. april 2015 kl. 15:00 i Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.

7. Valg af revisor.

8. Forslag fra aktionærerne.

9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.

10. Eventuelt.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.pdf