Information til SAS-passagerer
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
 
02.04.2020

Københavns Lufthavne A/S vinder PRM-sag i Højesteret

Fondsbørsmeddelelse 2014 

København, den 13. oktober 2014

 

Højesteret har i dag, den 13. oktober 2014, afsagt dom i en af SAS mod Københavns Lufthavne A/S anlagt ankesag om SAS´ betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS´ handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige luftfartsselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med en række øvrige luftfartsselskaber.

Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden, hvorfor SAS dømmes til at betale i henhold til det rejste krav.

Københavns Lufthavne A/S har indregnet tilgodehavende fra luftfartsselskaberne i regnskabet, hvorfor Højesterets dom alene har regnskabsmæssig påvirkning for så vidt angår renter. Dommen har ikke væsentlig påvirkning på årets resultat før skat.

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
CFO

Telefon: 3231 2800
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

PRM Hjesteret CPH vinder.pdf