02.04.2020

Delårsraport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014

Fondsbørsmeddelelse 2014 

København, den 8. maj 2014

 

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. MARTS 2014

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2014.

Resume for de første tre måneder af 2014

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en god start på 2014 med en fremgang i antallet af passagerer på 4,3 procent til 5,3 mio. Det stigende antal passagerer medførte en stigning i omsætning på 5,7 procent til DKK 831,9 mio. og en stigning i resultat før skat på 5,1 procent til DKK 212,9 mio. Lufthavnen fastholder sine forventninger til året.

Stigningen i passagertallet skyldes primært helårseffekten af de mange nye ruter, der åbnede i løbet af 2013.

Specielt lavprisselskaber som Norwegian og easyJet har leveret solide vækstrater i årets første måneder. Derudover sikrer de tre nye interkontinentale ruter fra Norwegian samt helårseffekten af SAS' rute til San Francisco fortsat vækst på de strategisk vigtige interkontinentale ruter. Det er de ruter, der er med til at styrke CPHs knudepunktsposition.

Udbygning fortsætter

CPH fortsætter det høje investeringsniveau i styrkelse og udbygning af Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia. årligt. Som følge af den fortsatte vækst på de interkontinentale ruter indledes nu udbygningen af Finger C, der netop benyttes til den interkontinentale trafik samt til non-Schengen trafikken. Derudover fortsætter CPH med at analysere, hvordan yderligere udbygninger kan gennemføres effektivt i de kommende år.

Det ikke-aeronautiske segment, blandt andet shopping-center, hotel og parkering, steg også som følge af det øgede passagertal. Taxfree-butikkerne blev bygget om i første kvartal sidste år, og helårseffekten af ombygningen sammen med det stigende passagertal, prægede omsætningen i shopping-centret positivt. Hotelaktiviteterne steg med 3,9 procent, og parkering voksede med 4,3 procent.

Flere internationale priser

Københavns Lufthavn blev i første kvartal hædret med flere internationale priser. For andet år i træk blev Security Service i Københavns Lufthavn kåret til verdens bedste. Det skete, da Skytrax i slutningen af marts uddelte priser i den verdensomspændende undersøgelse af flypassagerers tilfredshed baseret på 12,8 mio. passagerers vurdering af 410 lufthavne verden over.

Desuden har Københavns Lufthavn generobrede Skytrax-titlen som "Nordeuropas bedste lufthavn", og lufthavnen vandt i begyndelsen af april europamesterskabet i ruteudvikling ved den årlige ruteudviklingskonference "Routes Europe". Det skete i hård konkurrence med en række af Europas førende lufthavne. Juryen, der uddelte prisen, består af repræsentanter fra en række flyselskaber.

Sidst men ikke mindst er Københavns Lufthavn blandt verdens bedste lufthavne på de sociale medier. Det blev for nyligt slået fast ved den internationale prisuddeling for digitale og sociale medier The Moodies Awards, hvor Københavns Lufthavn vandt den prestigefyldte pris "best facebook page" og kom på en andenplads i kategorien "best use of social and digital media".

Priserne er en anerkendelse af det høje serviceniveau, effektiviteten og de mange investeringer CPH foretager i forbindelse med eksekveringen af World Class Hub strategien.

Highlights af resultaterne

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 4,3 procent i de første tre måneder af 2014. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 3,3 procent, og transfererende passagerer steg 4,4 procent
  • Omsætningen steg med 5,7 procent til DKK 831,9 mio. (2013: DKK 787,1 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i lokaltafgående passagerer, stigning i antallet af operationer samt prisindeks-reguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april 2013
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 10,8 procent til DKK 427,9 mio. Det rapporterede EBITDA steg med 10,4 procent til DKK 424,9 mio. (2013: DKK 385,0 mio.)
  • EBIT steg med 6,5 procent til DKK 269,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2013: DKK 253,2 mio.). Rapporteret EBIT steg med 5,8 procent til 266,6 mio. (2013: DKK 252,0 mio.)
  • Nettofinansieringsomkostningerne er steget DKK 4,3 mio. sammenlignet med 2013
  • Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 5,9 procent til DKK 215,9 mio. (2013: DKK 203,8 mio.). Resultat før skat steg til DKK 212,9 mio. (2013: DKK 202,6 mio.)
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 82,2 mio. i de første tre måneder af 2014 (2013: DKK 214,6 mio.). Faldet skyldtes tidsmæssige forskydninger i opstart af projekter, herunder forberedelsen af Finger C udbygningen

Forventninger til 2014

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014. Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2014.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere end det selskabet er forpligtet til i henhold til takstaftalen. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Forventningerne til 2014 for passagerudvikling, resultat før skat og investeringer fastholdes.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Q1 2014 Fondsbrsmeddelelse.pdf