02.04.2020

CPH forventer at vælge ny bestyrelsesformand i 2014

Selskabsmeddelelse 2014 

København, den 25. februar 2014

 

Den nuværende bestyrelsesformand Henrik Gürtler har meddelt bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S, at han ikke søger genvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2014. Henrik Gürtler har været medlem af bestyrelsen siden 10. april 2002. Hans beslutning om ikke at søge genvalg er taget i overensstemmelse med Corporate Governance anbefalingerne, idet han ikke længere betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem efter generalforsamlingen i 2014.

Bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at Lars Nørby Johansen vælges som bestyrelsesformand på generalforsamlingen i april.

Henrik Gürtler udtaler: "Vi har foretaget en grundig proces for at finde den bedste kandidat. Lars Nørby Johansen har omfattende og relevant erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i en række større danske og internationale selskaber. Hans erfaring vil være nyttig i forbindelse med den fortsatte udvikling af Københavns Lufthavn som Nordeuropas gateway.

Lars Nørby Johansen, født 1949. Efter en karriere som lektor i statskundskab ved bl.a. Odense Universitet blev Lars Nørby Johansen i 1988 administrerende direktør i Falcks Redningskorps A/S. Han blev koncernchef for Falck Holding i 1995 og tillige koncernchef for Group 4 Falck A/S fra 2000, og han var koncernchef for Group 4 Securicor i 2004-2005. Lars Nørby Johansen har siden 2005 besiddet en række bestyrelsesposter. Han er i dag bestyrelsesformand i Falck A/S, William Demant Holding A/S, Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital og Syddansk Universitet. Næstformand for bestyrelsen for Rockwool Foundation og medlem af bestyrelsen i Arp-Hansen Hotel Group. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen (næstformand) for DONG Energy (1997-2013). Lars Nørby Johansen blev i 2005 udpeget som formand for Danmarks Vækstråd under økonomi- og erhvervsministeriet. I 2001 blev han af regeringen udnævnt til formand for Komiteen for God Selskabsledelse og fondsbørsens komité for god selskabsledelse, og i 2002 skrev han rapporten Corporate Governance i Danmark — anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark på opdrag fra Erhvervsstyrelsen. Lars Nørby Johansen har tidligere været medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S i 2000-2002.

 

Postbox 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:
Henrik Peter Jørgensen
Kommunikationsdirektør

Telefon: 3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

CPH Company announcement new chairman 2014 DK.pdf