Information til SAS-passagerer
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
 
02.04.2020

CPH forventer at vælge ny bestyrelsesformand i 2014

Selskabsmeddelelse 2014 

København, den 25. februar 2014

 

Den nuværende bestyrelsesformand Henrik Gürtler har meddelt bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S, at han ikke søger genvalg til bestyrelsen på generalforsamlingen i april 2014. Henrik Gürtler har været medlem af bestyrelsen siden 10. april 2002. Hans beslutning om ikke at søge genvalg er taget i overensstemmelse med Corporate Governance anbefalingerne, idet han ikke længere betragtes som uafhængigt bestyrelsesmedlem efter generalforsamlingen i 2014.

Bestyrelsen har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at Lars Nørby Johansen vælges som bestyrelsesformand på generalforsamlingen i april.

Henrik Gürtler udtaler: "Vi har foretaget en grundig proces for at finde den bedste kandidat. Lars Nørby Johansen har omfattende og relevant erfaring som formand og bestyrelsesmedlem i en række større danske og internationale selskaber. Hans erfaring vil være nyttig i forbindelse med den fortsatte udvikling af Københavns Lufthavn som Nordeuropas gateway.

Lars Nørby Johansen, født 1949. Efter en karriere som lektor i statskundskab ved bl.a. Odense Universitet blev Lars Nørby Johansen i 1988 administrerende direktør i Falcks Redningskorps A/S. Han blev koncernchef for Falck Holding i 1995 og tillige koncernchef for Group 4 Falck A/S fra 2000, og han var koncernchef for Group 4 Securicor i 2004-2005. Lars Nørby Johansen har siden 2005 besiddet en række bestyrelsesposter. Han er i dag bestyrelsesformand i Falck A/S, William Demant Holding A/S, Codan Forsikring A/S, Dansk Vækstkapital og Syddansk Universitet. Næstformand for bestyrelsen for Rockwool Foundation og medlem af bestyrelsen i Arp-Hansen Hotel Group. Han har tidligere været medlem af bestyrelsen (næstformand) for DONG Energy (1997-2013). Lars Nørby Johansen blev i 2005 udpeget som formand for Danmarks Vækstråd under økonomi- og erhvervsministeriet. I 2001 blev han af regeringen udnævnt til formand for Komiteen for God Selskabsledelse og fondsbørsens komité for god selskabsledelse, og i 2002 skrev han rapporten Corporate Governance i Danmark — anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark på opdrag fra Erhvervsstyrelsen. Lars Nørby Johansen har tidligere været medlem af bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S i 2000-2002.

 

Postbox 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:
Henrik Peter Jørgensen
Kommunikationsdirektør

Telefon: 3231 3231
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

CPH Company announcement new chairman 2014 DK.pdf