Referat fra CPHs generalforsamling 2014

Fondsbørsmeddelelse København, den 8. april 2014 

08.04.2014

Der har tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

1 Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år. 
2 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
3 Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
4 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
5 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
7 Valg af revisor.
8 Forslag fra aktionærerne.
9 Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
10 Eventuelt.

Ad punkt 1
Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2
Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2013.

Ad punkt 3
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4
Generalforsamlingen godkendte forslaget om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5
Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 6
Lars Nørby Johansen blev valgt som nyt medlem af og formand for bestyrelsen.

Som næstformænd for bestyrelsen genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.

Til bestyrelsen genvalgtes Christopher James Ireland og Janis Carol Kong, og John Bruen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

Ad punkt 7
Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori¬seret Revisionspartner-selskab).

Ad punkt 8
De af aktionærerne fremsatte forslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

Ad punkt 9
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen. 

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

Download referatet i pdf 
Læs det fulde referat fra generalforsamlingen i pdf
Læs formandens beretning