Københavns Lufthavne A/S vinder PRM-sag i Højesteret

Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 13. oktober 2014 

13.10.2014

Højesteret har i dag, den 13. oktober 2014, afsagt dom i en af SAS mod Københavns Lufthavne A/S anlagt ankesag om SAS´ betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS´ handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance).

Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige luftfartsselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med en række øvrige luftfartsselskaber.

Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden, hvorfor SAS dømmes til at betale i henhold til det rejste krav.

Københavns Lufthavne A/S har indregnet tilgodehavende fra luftfartsselskaberne i regnskabet, hvorfor Højesterets dom alene har regnskabsmæssig påvirkning for så vidt angår renter. Dommen har ikke væsentlig påvirkning på årets resultat før skat.