02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2013

Fondsbørsmeddelelse nummer 8/2013 

København, den 5. november 2013

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2013. 

Resume for de første ni måneder af 2013  

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde en passagervækst på 3,2 procent i årets første ni måneder, hvilket resulterede i en stigning i omsætningen i såvel den aeronautiske som ikke-aeronautiske del af forretningen. Det er fortsat den internationale trafik, der trækker væksten, hvilket understreger, at lufthavnens World Class Hub strategi er effektfuld. Såvel omsætning som resultat før skat steg, og CPH forventer nu, at resultatet før skat for 2013 vil være på niveau med 2012, når der korrigeres for særlige forhold. 

I årets første ni måneder er passagertallet i Københavns Lufthavn steget til i alt 18,4 mio. rejsende. Omsætningen steg 3,8 procent, mens resultat før skat er steget 1,7 procent til DKK 933,8 mio. Alene i tredje kvartal havde Københavns Lufthavn flere end 6,9 mio. rejsende, hvilket er 5,0 procent flere passagerer end samme kvartal i fjor. 

Den travleste sommer i lufthavnens historie sikrer sammen med et godt andet kvartal, at Københavns Lufthavn kan fremvise en solid vækst i årets første ni måneder. CPH investerer i disse år i en styrkelse og udbygning af lufthavnen som Nordeuropas vigtigste trafikknudepunkt. Det høje investeringsniveau i de seneste år har fremmet væksten i forretningen, hvorved CPH er i stand til at øge indtjeningen. 

Københavns Lufthavn afsluttede op til sommeren om- og udbygningen af Terminal 2, hvilket har skabt mere plads til passagererne samt øget antallet af check-in skranker og -automater. Samtidig afsluttede Lufthavnen en større udbygning og fremtidssikring af bagageanlægget, så der nu er kapacitet til at servicere op til 30 mio. passagerer pr. år. Aktuelt arbejder Københavns Lufthavn på færdiggørelse af en række aeronautiske investeringer såsom opbygning af nye standpladser og udskiftning af en række jetbroer. 

Trafikudvikling

Ved årets ruteudviklingskonference World Routes i Las Vegas blev Københavns Lufthavn kåret som verdens bedste lufthavn til ruteudvikling blandt lufthavne mellem 20 og 50 mio. passagerer årligt. Den prestigefyldte pris er en anerkendelse af mange års fokuseret og tillidsfuldt samarbejde mellem CPH og flyselskaberne om at åbne ruter til og fra Danmark. Det er det samarbejde, der har muliggjort det store antal nye, internationale ruter, der er åbnet fra København gennem det seneste år, og som har betydet vækst i trafikken til og fra regionen. Antallet af udenrigspassagerer steg således med 3,7 procent i årets første ni måneder, mens transfertrafikken voksede med 0,8 procent. Indenrigstrafikken er i årets første ni måneder faldet med 2,2 procent. 

Den internationale og interkontinentale trafik er fortsat vækstmotoren, og dermed afspejler trafikudviklingen tydeligt Københavns Lufthavns position som det førende, internationale trafikknudepunkt i regionen. Det er en position, CPH kontinuerligt arbejder på at styrke, og derfor har CPH fokus på at udvikle både de interkontinentale rutenetværk samt feeder-trafikken, der skal sikre, at de lange ruter bliver bæredygtige. 

Ikke-aeronautiske aktiviteter

Indenfor det ikke-aeronautiske segment er Københavns Lufthavn blevet hædret for sin målrettede indsats og sine stærke resultater. Da de prestigefyldte Airport Food & Beverage (FAB) Awards blev uddelt i Dubai den 2. oktober, fik Københavns Lufthavn hele tre priser. Joe & The Juice og Le Sommelier Bar & Bistro satte lufthavnen på verdenskortet med priserne for ”bedste lufthavnscafé” og ”stærkeste køkkenchefkoncept”. Københavns Lufthavn tog samtidig prisen for verdens stærkeste lufthavnsevent med pop up-restauranten CPH Nordic Dining. 

Omsætningen i shopping-center, parkering og hoteldrift, steg med 0,8 procent. De mange nye restauranter, cafeer, barer og specialforretninger, som Københavns Lufthavn har etableret i shopping-centret, har haft en positiv indvirkning, ligesom hoteldrift og parkering er steget i forhold til sidste år. Hoteldriften har især haft højere møde- og konferenceaktivitet samt en bedre belægning. Det bliver delvist modsvaret af effekten af ombygningen af taxfree-butikkerne i årets første halvår.

Highlights af resultaterne 

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 3,2 procent i de første ni måneder af 2013. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 3,8 procent, og transfererende passagerer steg med 0,8 procent 
  • Omsætningen steg med 3,8 procent til DKK 2.749,8 mio. (2012: DKK 2.650,4 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes prisindeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter i april 2013, flere internationale passagerer, øget omsætning fra parkering samt øget hotelaktivitet 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 4,3 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 4,3 procent til DKK 1.527,7 mio. (2012: DKK 1.464,6 mio.) 
  • EBIT steg med 1,8 procent til DKK 1.092,1 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2012: DKK 1.073,3 mio.). Rapporteret EBIT steg med 1,8 procent til 1.085,4 mio. (2012: DKK 1.066,4 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med 2012 og udgør DKK 151,6 mio.  
  • Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 940,5 mio. (2012: DKK 925,3 mio.). Rapporteret resultat før skat steg til DKK 933,8 mio. (2012: DKK 918,4 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 653,0 mio. i de første ni måneder af 2013 (2012: DKK 627,2 mio.) 

Forventninger til 2013  

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det planlagte trafikprogram for resten af 2013 forventes stadig en stigning i det samlede antal passagerer.  

En positiv helårseffekt i 2013 forventes på grund af de mange nye ruter åbnet i 2012, herunder helårseffekten af de ruter som blev erstattet efter Cimber Sterlings konkurs i 2012. Trafikken i fjerde kvartal 2013 kan dog stadig blive negativt påvirket af den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og ved eventuel lukning af ruter på grund af nedskæringer hos flyselskaberne. 

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Driftsresultatet før afskrivninger forventes stadig at være højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. 

Baseret på den succesfulde refinansiering, der er gennemført i tredje kvartal 2013, opjusterer CPH forventningerne til resultatet før skat for 2013 til at blive på niveau med 2012, når der korrigeres for særlige forhold. 

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt i aeronautiske investeringer. CPH forventer i 2013 – som i tidligere år – at investere på et niveau, som er markant højere end det. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

 

Vedlagte filer:

 Læs fondsbørsmeddelelsen

Q3 2013 Fondsbrsmeddelelse.pdf