Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 9. april 2013

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  

Københavns Lufthavne a/s

(CVR-nr.: 14 70 72 04)

 

 

Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S (CVR-nr.: 14 70 72 04).

 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

 

Tirsdag den 9. april 2013 kl. 15:00 i

Vilhelm Lauritzen Terminalen,

Vilhelm Lauritzen Allé 1,

2770 Kastrup

 

Dagsorden

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende: 

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
  7. Valg af revisor.
  8. Forslag fra aktionærerne.
  9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
  10. Eventuelt.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Kbenhavns Lufthavne A_S - Indkaldelse til ordinr generalforsamling 2013.pdf