Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
02.04.2020

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. MARTS 2013

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2013.  

Resume for de første tre måneder af 2013  

Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn (CPH) faldt med 0,7 procent i første kvartal 2013 til 5,1 mio. passagerer, men korrigeret for den tidlige påske i år og skuddagen i februar 2012, ses en vækst. På trods af dette steg både omsætning og resultat før skat med henholdsvis 2,4 procent til DKK 787,1 mio. og 4,9 procent til DKK 202,6 mio. Den stigende omsætning skyldes blandt andet fortsat fremgang i shopping-centret samt et stadigt stigende antal internationale passagerer. CPH ser frem mod en travl sommer, og lufthavnen fastholder forventningerne til helåret. 

Forårsmånederne er altid usammenlignelige, fordi helligdagene og dermed rejseaktiviteten falder forskelligt fra år til år. De underliggende tal viste en fremgang kvartalet igennem, og ugerne op til påske viste endvidere en stærk trafikvækst, hvilket tegner positivt for den kommende periode. 

Den interkontinentale trafik vokser fortsat, idet antallet af passagerer på de lange, oversøiske ruter steg med 1,1 procent i første kvartal. I alt er antallet af internationale passagerer steget med 1,5 procent i årets første tre måneder.  Cimber Sterling stod før konkursen i maj i fjor for 49 procent af den samlede danske indenrigstrafik, og derfor er fraværet af Cimber Sterling i 2013 medvirkende til, at indenrigstrafikken i første kvartal i år faldt med 20,1 procent. Kapaciteten på de internationale ruter er genvundet efter Cimber Sterlings konkurs. Omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 3,3 procent. 

Fortsat positiv udvikling i shopping-centret

Omsætningen i det ikke-aeronautiske segment steg med 2,8 procent, hvilket var drevet af en fortsat positiv udvikling i shopping-centret, en øget omsætning på parkering samt øgede hotelaktiviteter. Den afsluttede ombygning og modernisering af Hilton har sammen med et højere antal møder og konferencer resulteret i en omsætningsstigning på 10,2 procent for hotellet. 

Omsætningen i Københavns Lufthavns shopping-område fortsatte i første kvartal de seneste års positive udvikling. Omsætningen steg med 3,8 procent, hvilket skyldes et forbedret food & beverage udbud samt en række nye, stærke brands. 

CPH arbejdede i 2012 målrettet på at forbedre lufthavnens udbud af restauranter, cafeer og barer med blandt andet steak-restauranten MASH og Le Sommelier Bistro & Bar. Herudover har CPH i begyndelsen af 2013 yderligere forbedret de ekstraordinære kundeoplevelser gennem en ombygning og modernisering af Tax-free-butikkerne, ligesom CPH har åbnet Europas første Marc By Marc Jacobs i en lufthavn. På den måde fortsætter CPH med at imødekomme passagerernes ønsker og behov, og det smitter positivt af på deres forbrug i lufthavnen. 

Highlights af resultaterne 

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 0,7 procent i de første tre måneder af 2013. Antallet af lokaltafgående passagerer faldt med 0,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 3,4 procent 
  • Omsætningen steg med 2,4 procent til DKK 787,1 mio. (2012: DKK 768,3 mio.), hvilket hovedsagligt skyldtes prisindeksreguleringen af de passagerrelaterede afgifter i april 2012, flere internationale passagerer samt øget forbrug i shopping-centret 
  • Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 2,0 procent. Det rapporterede EBITDA steg med 2,7 procent til DKK 385,0 mio. (2012: DKK 374,9 mio.)  
  • EBIT steg med 2,8 procent til DKK 253,2 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2012: DKK 246,4 mio.). Reporteret EBIT steg med 3,8 procent til 252,0 mio. (2012: DKK 242,7 mio.) 
  • Nettofinansieringsomkostningerne er på niveau med 2012 og udgør DKK 49,4 mio. 
  • Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 203,8 mio. (2012: DKK 196,8 mio.). Resultat før skat steg til DKK 202,6 mio. (2012: DKK 193,1 mio.) 
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 214,6 mio. i de første tre måneder af 2013 (2012: DKK 166,0 mio.) 

Forventninger til 2013

Forventninger til resultat før skat

På baggrund af det forventede trafikprogram for resten af 2013 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2012 forventes at give en positiv effekt i 2013. Endvidere forventes 2013 at blive positivt påvirket af fuldsårseffekten af de ruter, som blev erstattet efter Cimber Sterlings konkurs i 2012. Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2013. 

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2013 derfor at være lidt lavere end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes derimod at være højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. 

Forventninger til investeringer i anlægsaktiver

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer i 2013 – som i tidligere år – at investere på et niveau, som er markant højere end det forpligtede. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Forventningerne til 2013 for resultat før skat og investeringer fastholdes.

 

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Q1 2013 Fondsbrsmeddelelse.pdf