02.04.2020

Referat fra Københavns Lufthavne A/S' generalforsamling den 9. april 2013

Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2013 

København, den 9. april 2013

                                                                                      

Der har den 9. april 2013 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 7. Valg af revisor.
 8. Forslag fra aktionærerne.
 9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 10. Eventuelt.

 

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

 

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2012.

 

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

 

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte forslaget til bestyrelsens vederlag for indeværende år.

 

Ad punkt 6

Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

 • Henrik Gürtler
 • David Mark Stanton
 • Simon Boyd Geere
 • Christopher James Ireland
 • Janis Carol Kong

Christopher Timothy Frost blev valgt som nyt medlem af selskabets bestyrelse.

Som formand genvalgtes Henrik Gürtler, og som næstformænd genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.

 

Ad punkt 7

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab).

 

Ad punkt 8

De af aktionærerne fremsatte forslag blev ikke godkendt af generalforsamlingen.

 

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
CFO
 
Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04


  

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Referat fra CPHs GF 09042013.pdf