Dom i PRM-sag

 

01.02.2013

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Østre Landsret har i dag, den 1. februar 2013 afsagt dom i en af Københavns Lufthavne A/S mod SAS anlagt retssag om SAS´s betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS´s handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance). Københavns Lufthavne A/S har i perioden 26. juli 2008 til 31. marts 2009 faktureret SAS og øvrige luftfartsselskaber for den pågældende afgift. Sagen er en prøvesag i den forstand, at der er indgået procesaftaler med alle øvrige luftfartsselskaber.

Dommen fastslår, at Københavns Lufthavne A/S var berettiget til at opkræve afgift for PRM-assistancen i perioden, hvorfor SAS dømmes til at betale i henhold til det rejste krav.

Københavns Lufthavne A/S har indregnet de opkrævede PRM afgifter for den pågældende periode fra luftfartsselskaberne i regnskabet, hvorfor Østre Landsrets dom, som den foreligger, ikke indebærer nogen regnskabsmæssig påvirkning.

Dommen kan ankes til Højesteret.