Anke i PRM-sag

Fondsbørsmeddelelse nummer 2/2013 København, den 14. februar 2013 

14.02.2013

Østre Landsret afsagde den 1. februar 2013 dom i en af Københavns Lufthavne A/S mod SAS anlagt retssag om SAS´s betaling for lufthavnsselskabets assistance til SAS´s handicappede og bevægelseshæmmede flypassagerer (PRM-assistance), jf. Københavns Lufthavne A/S’s selskabsmeddelelse af 1. februar 2013 (1/2013).

SAS har i dag anket sagen til Højesteret.

Det er selskabets og dets juridiske rådgiveres forventning, at Østre Landsrets afgørelse fastholdes ved Højesteret.

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF