02.04.2020

Københavns Lufthavne har indgået aftale om at sælge sin ejerandel i Newcastle International Airport

Fondsbørsmeddelelse nummer 11/2012 

København, den 26. oktober

 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har indgået aftale om at sælge sin ejerandel på 49 procent af aktiekapitalen i NIAL Group Ltd. (NIAL), som er moderselskab til Newcastle International Airport, til en fond administreret af AMP Capital Investors Limited (Køber). RBC Capital Markets er finansiel rådgiver og Baker & McKenzie er juridisk rådgiver på transaktionen.

De øvrige 51 procent af NIAL's aktiekapital ejes af syv kommuner (LA7), som sammen med CPH indgik i et Public Private Partnership. Salget af CPH's ejerandel i NIAL er godkendt af LA7.

I forbindelse med salget har NIAL besluttet at refinansiere sin eksisterende koncernfacilitet og søge ny gældsfinansiering fra LA7 og Køber. Salget af CPH's ejerandel i NIAL til Køber er derfor betinget af, at aftalen om den nye facilitet og investeringsaftalen får fuld gyldighed og bliver ubetinget i alle henseender. Det forventes, at endelig gennemførelse af transaktionen sker medio november 2012.

Påvirkningen af frasalget på CPH's resultat før skat for året vil, når det er gennemført, ligge i et interval på DKK 750,0 mio. til DKK 770,0 mio. Avancen er beregnet på baggrund af Nationalbankens officielle kurs pr. d.d. Frasalget af NIAL vil blive indregnet i CPH's regnskab for fjerde kvartal 2012 fra den endelige gennemførelse.

En del af CPH's strategi har siden 2007 været at fokusere aktiviteterne på drift og udvikling af Københavns lufthavne. Dette er desuden beskrevet i World Class Hub strategien, der blev fremlagt den 1. marts 2012. Salget af NIAL skal ses som et led i realiseringen af denne strategi.

Aftalen om support service indgået mellem CPH's datterselskab Copenhagen Airports International A/S og NIAL ophører, hvis salget gennemføres, idet CPH dog fortsætter med at levere visse it ydelser til NIAL efter transaktionens gennemførelse.

Om AMP Capital

AMP Capital er et specialiseret investeringsselskab med AUD 126,9 mia. i forvaltning pr. 30. juni 2012 og over 250 investeringsmedarbejdere. AMP Capital er en af de mest erfarne globale forvaltere af infrastrukturinvesteringer med over 20 års erfaring og var en af de første til at investere i infrastruktur i form af deltagelse i finansieringen af Sydney Harbour Tunnel i 1988.

AMP Capital forvalter i dag unoterede og noterede infrastrukturinvesteringer i Asien, Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand. AMP Capital er et datterselskab af AMP Limited. AMP blev grundlagt i 1849 og har over 160 års erfaring inden for finansielle ydelser og er et af Australiens største pensionsselskaber for private og virksomheder.

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup

Kontaktperson:
Lars Jønstrup Dollerup
Finansdirektør

Telefon: +45 3231 3231
Fax: +45 3231 3132Ring op: +45 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

FBM NIAL salg DK.pdf