Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
02.04.2020

Referat fra Københavns Lufthavne A/S' ordinære generalforsamling 27. marts 2012

Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2012 

København, den 27. marts 2012

 

Der har den 27. marts 2012 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelsen og direktion.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 5. Godkendelse af reviderede retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.
 6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder bestyrelsesformand og næstformænd.
 8. Valg af revisor.
 9. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 10. Eventuelt.

Ad punkt 1

Generalforsamlingen tog bestyrelsens redegørelse til efterretning.

Ad punkt 2

Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2011.

Ad punkt 3

Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelsen og direktion.

Ad punkt 4

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 5

Generalforsamlingen godkendte reviderede generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

Ad punkt 6

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 7

Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

 • Henrik Gürtler
 • David Mark Stanton
 • Simon Boyd Geere
 • Martyn Booth
 • Christopher James Ireland

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

 • Janis Kong

Som formand genvalgtes Henrik Gürtler, og som næstformænd genvalgtes David Mark Stanton og Simon Boyd Geere.

Ad punkt 8

Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionspartnerselskab).

Ad punkt 9

Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.

 

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

Referat fra CPHs GF 270312.pdf