02.04.2020

Ekstrakt af referat

Ekstraordinær generalforsamling 

 Den 24. oktober 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Københavns Lufthavne A/S

CVR-nr. 14707204

på selskabets adresse, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

 

Dagsorden var følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder to næstformænd.

 Ad 1:

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen vælger to næstformænd samt i overensstemmelse hermed at tilrette vedtægternes punkt 7.3 nr. 6, 10.3, 11.3 og 13.1.

 Ad 2:

Kerrie Mather og Luke Bugeja udtrådte af bestyrelsen, og David Stanton og Chris Ireland blev valgt til bestyrelsen.

David Stanton og Simon Geere blev valgt til næstformænd i bestyrelsen.

  

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

P.O. Box 74
Lufthavnsboulevarden 6
DK-2770 Kastrup
 
Kontaktperson:
Thomas Woldbye
CEO
 
Telefon: 3231 3231
Fax:       3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk

CVR nr. 14 70 72 04

 

Vedlagte filer: 

Læs fondsbørsmeddelelsen

Referat fra ekstraordinr generalforsamling-24-10-11.pdf