02.04.2020

Referat fra Københavns Lufthavnes ordinære generalforsamling den 30. marts 2011

Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2011 

København, den 30. marts 2011

                             

Der har den 30. marts 2011 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Luft­havne A/S med følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
 9. Eventuelt

 

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

 

Ad punkt 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2010.

 

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

 

Ad punkt 4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.

 

Ad punkt 5: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

Ad punkt 6: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

 

 • Henrik Gürtler
 • Kerrie Mather
 • Martyn Booth
 • Simon Geere

 

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

 

 • Christopher Timothy Frost
 • Luke Erik Bugeja

 

Som formand valgtes Henrik Gürtler og som næstformand valgtes Kerrie Mather:

 

Ad punkt 7: Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori­seret Revisionsaktieselskab).

 

Ad punkt 8: Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsens stillede forslag herunder:

 

                   Bestyrelsens forslag om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 75 år i vedtægternes pkt. 10.2.

 

                   Bestyrelsens forslag til generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

 

 

Med venlig hilsen

 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup   
Kontaktperson: Per Madsen CFO   
Telefon: 3231 3231 
Fax: 3231 3132
E-mail: cphweb@cph.dk
www.cph.dk


CVR nr. 14 70 72 04

 


 Vedlagte filer:
 

Læs fondsbørsmeddelelsen

Formandens beretning.pdf

Referat fra generalforsamlingen-30-3-10.pdf