02.04.2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S den 30. marts 2011

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

Onsdag den 30. marts 2011 kl. 15.00

 

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

 

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 7.2 er dagsordenen følgende:

 

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
  5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  9. Eventuelt

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

CPH - Indkaldelse til ordinr generalforsamling i Kbenhavns Lufthavne AS.pdf