02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2011 

Resume for de første tre måneder af 2011

En samlet vækst i antallet af passagerer på 4,3 procent har givet Københavns Lufthavn (CPH) et solidt første kvartal i 2011. Underliggende steg EBITDA med 6,2 procent, hvilket var drevet af flere lokaltafgående indenrigs- og udenrigspassagerer samt et større forbrug pr. passager i shopping centret, hvilket er et positivt resultat af CPH’s nye strategi med større prisdifferentiering gennem butikker i flere prissegmenter.

Omsætningen steg med 2,5 procent til DKK 721,3 mio. Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, faldt til DKK 162,4 mio., hvilket primært skyldes salget af CPH’s ejerandel i en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i 2010 samt højere nettofinansieringsomkostninger. Samtidig er omkostningerne holdt på et stabilt niveau. Når der korrigeres for effekten af salget af ITA, SAS Cargo-kontraktens ophør og særlige forhold har den underliggende EBITDA-vækst været på 6,2 procent.

I løbet af 2010 fik Københavns Lufthavn syv nye interkontinentale ruter, og væksten fortsætter i 2011, idet Emirates har annonceret en ny helårsrute til Dubai med start 1. august, og senest har Gulf Air offentliggjort åbningen af en ny rute til Bahrain fra 1. juli.

Med hensyn til trafikindtægterne ser vi nu en helårseffekt af en række af de mange nye ruter, der kom til sidste år, og omsætningen i shoppingcentret er steget takket være en større omsætning pr. passager. Den stigning er ikke mindst sket efter gennemførelsen af CPH’s nye strategi for shoppingcentret, hvor udbuddet af butikker er udvidet i flere prissegmenter.

Nye butikker øger omsætningen

I første kvartal 2011 har blandt andet kæderne Hamleys, Molo og Lagkagehuset åbnet butikker i Københavns Lufthavn, og sammen med JOE & THE JUICE, Tiger, Pieces og Pandora, der alle åbnede i løbet af 2010, har de nye butikker været med til at øge forbruget pr. passager.

Omsætningen på parkering er steget 6,8 procent takket være en række kampagner med attraktive priser ved onlinebestilling, hvilket primært har været med til at tiltrække flere fritidsparkanter.

Bedre lånevilkår

I marts 2011 opsagde CPH uudnyttede bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts 2012. Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i betragteligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer samtidig alle kendte refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH vil være i stand til at imødekomme sine investeringsforpligtelser under takstregulativet på DKK 2.625 mio. i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer.

Ny adm. direktør

I slutningen af marts 2011 offentliggjorde Københavns Lufthavn, at Thomas Woldbye, tidligere Group CEO for Norfolkline (tidligere AP Møller Mærsk), pr. 1. maj 2011 tiltræder stillingen som ny adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S. Thomas Woldbye har haft en række ledende stillinger, mens han var i AP Møller Mærsk, hvor han har stået i spidsen for adskillige strategiske forandringsprojekter og har betydelig erfaring indenfor udvikling af infrastruktur.

Highlights for de første tre måneder

 • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 4,3 procent i de første tre måneder af 2011. Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 6,0 procent, og transfererende passagerer faldt med 4,6 procent
   
 • Omsætningen steg med 2,5 procent til DKK 721,3 mio. (2010: DKK 703,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet
   
 • EBITDA steg 3,2 procent til DKK 342,0 mio. (2010: DKK 331,4 mio.). EBITDA udgjorde DKK 346,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2010: DKK 337,4 mio.)
   
 • EBIT steg 0,5 procent til DKK 219,4 mio. (2010: DKK 218,4 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 224,0 mio. (2010: DKK 224,4 mio.)
   
 • Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 5,7 mio., hvilket primært skyldes ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med opsigelse af bankfaciliteter i 2011
   
 • Resultat før skat faldt til DKK 157,8 mio. (2010: DKK 170,6 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 162,4 mio. (2010: DKK 176,6 mio.), hvilket primært skyldes salget af ITA i oktober 2010
   
 • Investeringer udgjorde DKK 140,2 mio. i de første tre måneder af 2011 (2010: DKK 108,9 mio.)
   
 • I marts 2011 opsagde CPH bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts 2012. Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i betragteligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer samtidig alle kendte refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH fortsat vil være i stand til at imødekomme sine investeringsforpligtelser under takstregulativet på DKK 2.625 mio. i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer med et tilfredsstillende afkast.

Forventninger til 2011

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

FBM Q1 2011 v90 DK.pdf