Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

 

30.09.2011

Læs hele indkaldelsen i PDF.

Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

24. oktober 2011 kl. 10.30

Generalforsamlingen afholdes på Københavns Lufthavne A/S' adresse

Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Dagsorden er følgende:

1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder 2 næstformænd

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på begæring af en aktionær med henblik på (i) at implementere en ny formandskabsmodel for selskabet og som følge heraf gennemføre en ændring af selskabets vedtægter, således at generalforsamlingen for fremtiden kan vælge formand og to næstformæn for bestyrelsen samt (ii) at gennemføre valg til bestyrelsen, herunder valg af 1 næstformænd.