Valg af medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse

 

16.03.2011

Læs fondbørsmeddelelsen i PDF

Der har den 15. marts 2011 været afholdt valg af medarbejderrepræsentanter til bestyrelsen.

Stemmeoptællingen er netop afsluttet, og selskabet skal hermed meddele, at der med virkning fra 30. marts 2011, efter afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling – sker følgende ændring af selskabets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Ændringen er en ordinær ændring på baggrund af almindeligt valg:

Udtrådt af bestyrelsen:
Keld Elager-Jensen

Indtrådt i bestyrelsen:
Elektriker Jesper Bak Larsen

Genvalgt til bestyrelsen:
Vagtfunktionær Ulla Thygesen
Brandmand Stig Gellert

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S