Ordinær generalforsamling afholdt i Københavns Lufthavne A/S

 

31.03.2011

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Læs formandens beretning

Der har den 30. marts 2011 kl. 15.00 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
 3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
 4. Godkendelse af bestyrelsens vederlag for indeværende år.
 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
 7. Valg af revisor.
 8. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
 9. Eventuelt

Ad punkt 1: Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2: Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2010.

Ad punkt 3: Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens vederlag for indeværende år.

Ad punkt 5: Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Ad punkt 6: Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

 • Henrik Gürtler
 • Kerrie Mather
 • Martyn Booth
 • Simon Geere

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

 • Christopher Timothy Frost
 • Luke Erik Bugeja

Som formand valgtes Henrik Gürtler og som næstformand valgtes Kerrie Mather:

Ad punkt 7: Generalforsamlingen genvalgte PwC (PricewaterhouseCoopers Statsautori¬seret Revisionsaktieselskab).

Ad punkt 8: Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsens stillede forslag herunder:

 • Bestyrelsens forslag om at indsætte en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer på 75 år i vedtægternes pkt. 10.2.
 • Bestyrelsens forslag til generelle retningslinjer for vederlag til bestyrelsen og direktionen.

Med venlig hilsen

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S