Ekstrakt af referat - ekstraordinær generalforsamling

 

24.10.2011

Den 24. oktober 2011 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S, CVR-nr. 14707204, på selskabets adresse, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup.

Dagsorden var følgende:

  1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af selskabets vedtægter
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder to næstformænd

Ad 1:
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om, at generalforsamlingen vælger to næstformænd samt i overensstemmelse hermed at tilrette vedtægternes punkt 7.3 nr. 6, 10.3, 11.3 og 13.1.

Ad 2:
Kerrie Mather og Luke Bugeja udtrådte af bestyrelsen, og David Stanton og Chris Ireland blev valgt til bestyrelsen.

David Stanton og Simon Geere blev valgt til næstformænd i bestyrelsen.

Læs ekstraktet af referatet som pdf.