Referat fra ordinær generalforsamling

 

23.03.2010

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Læs formandens beretning

Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2010
København, den 22. marts 2010a

Der har den 22. marts 2010 været afholdt ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S med følgende dagsorden:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer


Ad punkt 1:
Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning.

Ad punkt 2:
Selskabets trykte årsrapport for 2009 forelå. Regnskabet blev gennemgået i hovedtræk. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten.

Ad punkt 3:
Generalforsamlingen meddelte decharge til bestyrelse og direktion.

Ad punkt 4:
I alt til disposition DKK 657,2 mio. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag, hvorefter udbyttebetalingen udgør DKK 354,3 mio. eller 45,1 pr. aktie, hvormed der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio.

Ad punkt 5:
Til selskabets bestyrelse genvalgtes følgende:

Adm. direktør Henrik Gürtler
Max Moore-Wilton, Chairman
Kerrie Mather, CEO
Martyn Booth, Head of Airports for Macquarie Group

Til selskabets bestyrelse nyvalgtes følgende:

Simon Geere, Managing Director, Macquarie Capital Funds
Damian Stanley,Senior Vice President, Macquarie Capital Funds

Som formand valgtes:
Adm. direktør Henrik Gürtler
Som næstformand valgtes:
Max Moore-Wilton, Chairman

Ad punkt 6:
Generalforsamlingen genvalgte PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisorer.

Ad punkt 7:
Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen stillede forslag til ændring af selskabets vedtægter som beskrevet i indkaldelsen til generalforsamlingen med fuldstændige forslag.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S