Meddelelse om koncernårsrapport for 2009

 

24.02.2010

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Koncernårsrapport 2009

Årsregnskab for moderselskabet

 • CPH var påvirket af afmatningen i verdensøkonomien i 2009, der førte til et fald i passagertallet på 8,4 procent for hele året. Første halvår var væsentligt påvirket af fmatningen med en nedgang i passagertallet på 13,0 procent på grund af Sterlings konkurs i oktober 2008 og færre flyafgange. I årets løb oplevede CPH enforbedring i rejsemønstret med et fald på 3,8 procent i andet halvår, da trafikken viste sig robust i sommerperioden, og den tabte trafik efter Sterlings konkurs er blevet erstattet, især på grund af vækst hos Norwegian, transavia.com, easyJet og Cimber Sterling

 • Antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 5,6 procent, mens transfertrafikken faldt med 16,2 procent. I slutningen af 2009 indgik CPH tre nye aftaler om lange ruter: Delta Air Lines til JFK, Air Canada til Toronto og Qatar Airways til Doha – alle med åbning i 2010

 • Der blev indgået en ny takstaftale i 2009 omfattende en periode på 5½ år fra 1. oktober 2009 til 31. Marts 2015. Afgifterne holdes på det eksisterende niveau i 18 måneder fra 1. oktober 2009 og stiger herefter med forbrugerprisindekset + 1 procent i de efterfølgende fire år. Takstaftalen vurderes at tilgodese både CPH og flyselskaberne, således at der opnås en stabil periode fra 1. januar 2010 med fastlagte takster for CPH og flyselskaberne. Som en del af aftalen har CPH forpligtet sig til at investere DKK 500 mio. i gennemsnit pr. år i udvidelse af infrastrukturen samt forbedringer, i alt DKK 2.625 mio.

 • Udviklingen i det driftsmæssige og finansielle resultat i 2009 svarede til de forventninger, der blev udmeldt på side 40 i årsrapporten for 2008 af 16. februar 2009

 • Investeringerne i immaterielle og materielle anlægsaktiver i 2009 udgjorde i alt DKK 594,3 mio. CPH har i 2009 fastholdt et højt investeringsniveau i lufthavnens infrastruktur, herunder påbegyndelsen af bygningen af CPH Swift, en større ombygning af Finger C, der anvendes til interkontinentale ruter, ombygning af Terminal 3’s nordlige vingespids, udvidelse og flytning af spisesteder i terminalerne, renovering af toiletter samt en række opgraderinger af it-systemerne og informationsskærmene i check-in området

 • I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio. med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på syv banker. Der er hermed opnået tilstrækkelig finansiering til at CPH kan fortsætte investeringerne i udviklingen af Københavns Lufthavn og den tilhørende infrastruktur

 • Omsætningen faldt med 6,1 procent til DKK 2.922,8 mio., primært som følge af nedgangen i antallet af passagerer

 • Korrigeret for særlige forhold, udgjorde resultat før renter og skat DKK 1.103,8 mio. (2008: DKK 1.308,4 mio.) se forklarende tabel over særlige forhold i note 2 i 2009 årsrapporten. Resultat før renter og skat udgjorde DKK 1.061,6 mio. (2008: DKK 1.190,3 mio.)

 • Resultat før skat udgjorde DKK 861,7 mio. (2008: DKK 1.144,4 mio.), når der korrigeres for særlige forhold, svarende til en nedgang på DKK 282,7 mio. Nedgangen skyldtes primært faldet i passagertallet, større afskrivninger på aktiver på grund af det høje investeringsniveau og større finansieringsomkostninger. Resultat før skat udgjorde DKK 819,5 mio. (2008: DKK 1.026,3 mio.)

 • Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat med 24,5 procent til DKK 645,9 mio. (2008: DKK 855,7 mio.). Resultat efter skat udgjorde DKK 614,3 mio. (2008: DKK 755,3 mio.).

 • Det anbefales, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 354,3 mio., eller DKK 45,1 pr. aktie, af nettoresultatet for 2009

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format
Københavns Lufthavne A/S