Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. september 2010

 

28.10.2010

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2010.

Læs hele fondsbørsmeddelelsen i pdf

RESUME FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2010

Med flere end 6,3 mio. passagerer var tredje kvartal det travleste nogensinde for Københavns Lufthavne A/S (CPH). I alt er passagertallet steget med 8,2 procent i årets første ni måneder, og den fortsatte passagervækst resulterede i en samlet stigning i omsætningen på 11,0 procent. Passagervæksten drives stadig af en markant stigning i antallet af indenrigspassagerer på 23,1 procent, ligesom der fortsat er flere transfer- samt internationalt afgående passagerer, hvilket blandt andet kan tilskrives væksten i antallet af både europæiske og interkontinentale ruter samt flere frekvenser på en række europæiske ruter. På baggrund af den fortsat store vækst i trafikken har CPH opjusteret sine forventninger til helårsresultatet.

CPH’s vækst gennem årets første ni måneder betyder, at Københavns Lufthavn er den europæiske storlufthavn med stærkest vækst i år. Specielt de seneste måneders vækst i transfertrafikken til en række nordiske, nordeuropæiske og baltiske destinationer understreger Københavns rolle som et stort knudepunkt for rejsende til og fra Nordeuropa.

Københavns Lufthavn har strategisk fokus på både netværks- og lavprisselskaber. Selskaber som Norwegian og easyJet bidrager fortsat markant til passagervæksten. Samlet set var der næsten 2,9 mio. lavprispassagerer i årets første ni måneder, hvilket bringer den samlede lavprismarkedsandel år til dato op på 17,8 procent. Det er det højeste niveau til dato.

Lavprisselskaberne har fortsat fokus på Københavns Lufthavn, og CPH oplever stadig en stor interesse for den kommende lavprisfinger CPH Go, der åbner 31. oktober. Med CPH Go bliver Københavns Lufthavn den eneste europæiske storlufthavn, der kan tilbyde lavere passagertakster i en integreret del af lufthavnen.

Den nye takstaftale mellem CPH og en række flyselskaber blev godkendt i tredje kvartal 2010. Aftalen indebærer, at alle passagerrelaterede takster ændres, så de i højere grad afspejler de underliggende omkostninger, og passagertaksten i CPH Go reduceres med cirka 35 procent i forhold til den hidtidige passagertakst.

Omsætningen i shoppingcentret faldt med 2,1 procent i forhold til de første ni måneder sidste år blandt andet på grund af genforhandling af en række kontrakter. På trods heraf var der en stigning i omsætningen i tredje kvartal 2010, blandt andet takket være en række nye butikker som JOE & THE JUICE, Dixons Travel og Pandora Concept Store, der sammen med øget passagertal bidrog til et generelt højere aktivitetsniveau i shoppingcentret. Omsætningen i duty and tax-free butikkerne er steget med 9,4 procent på grund af en række nye initiativer, blandt andet tilpasning af sortimentet og øget markedsføring.

Relanceringen af parkeringsprodukterne fortsatte i 3. kvartal 2010 med markedsføring af de nye priser og produktgrupper, der blev introduceret tidligere på året.

HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 8,2 procent i de første ni måneder af 2010. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 8,4 procent, og transfererende passagerer steg med 7,6 procent

  • Omsætningen steg med 11,0 procent til DKK 2.459,5 mio. (2009: DKK 2.216,5 mio.), hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet samt aftale om opsigelse af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo, hvilket delvist blev modsvaret af påvirkningen af den islandske askesky i andet kvartal 2010

  • EBITDA steg 14,5 procent til DKK 1.336,8 mio. (2009: DKK 1.167,1 mio.). EBITDA udgjorde DKK 1.383,7 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2009: DKK 1.202,3 mio.)

  • EBIT steg 16,7 procent til DKK 980,0 mio. (2009: DKK 839,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 1.026,9 mio. (2009: DKK 874,9 mio.)

  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 27,1 mio., hvilket er en stigning på DKK 17,9 mio. (2009: overskud på DKK 9,2 mio.)

  • Nettofinansieringsomkostningerne er steget med DKK 33,7 mio., hvilket primært skyldes et tab på renteswaps i forbindelse med indfrielse af bankgæld og ekstraordinær amortisering af låneomkostninger i forbindelse med indfrielse og opsigelse af bankfaciliteter i juni 2010 som blev erstattet af US Private Placement lån (USPP-lån)

  • Resultat før skat steg til DKK 792,1 mio. (2009: DKK 667,6 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 839,0 mio. (2009: DKK 702,8 mio.).

  • Investeringer udgjorde DKK 519,0 mio. i de første ni måneder af 2010, hovedsagligt på grund af CPH Go (2009: DKK 377,8 mio.).

  • I juni 2010 blev bankfaciliteterne på DKK 1.043,0 mio. og EUR 83,8 mio. indfriet/opsagt. CPH optog nye faciliteter på USD 247,0 mio. og GBP 23,0 mio. i juni med otte og ti års løbetid via USPP. De nye faciliteter svarer til DKK 1.704,2 mio.

FORVENTNINGER TIL 2010

På baggrund af det forventede trafikprogram for fjerde kvartal 2010 og væksten i de første ni måneder af 2010, forventes passagertallet at stige signifikant sammenlignet med 2009.

På baggrund af den stærke trafikvækst og på trods af påvirkningen fra den islandske askesky justeres forventningerne til 2010. Resultat før skat forventes nu at blive mere end 15 procent højere end i 2009, når der korrigeres for særlige forhold. Den justerede forventning er baseret på en fortsat forbedring af verdensøkonomien.

CPH søger løbende at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere cirka DKK 500 mio. i 2010. Dertil kommer CPH Go og andre kommercielle investeringer.