02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. september 2009.  

RESUME FOR 3. KVARTAL OG DE FØRSTE NI MÅNEDER AF 2009

I 3. kvartal faldt passagerantallet med 7,1 procent i forhold til året før.
Antallet af passagerer har gennem de første ni måneder ligget 10,9 procent
under samme periode i fjor, hvilket dog er en forbedring i forhold til årets
første seks måneder, hvor trafiktallet var nede med 13,0 procent sammenlignet
med sidste år. Forbedringen skyldes bl.a. en fornuftig sommertrafik, hvor en
række flyselskaber fortsat har ekspanderet og åbnet nye ruter. Dette har haft
betydelig indvirkning på CPH's resultater.

Omsætningen faldt med 6,6 procent i forhold til et fald i passagerantallet på
10,9 procent, som følge af påvirkningen fra den foreløbige prisaftale samt
åbningen af en række nye butikker og restauranter i 2. halvår 2008.

CPH's omsætning er faldet med 6,6 procent til DKK 2.216,5 mio., og resultatet
før skat blev på DKK 667,6 mio., hvilket er 27,5 procent lavere end for de
første ni måneder af 2008. Omsætningen for 3. kvartal 2009 faldt 5,9 procent
til DKK 791,9 mio. og resultat før skat blev på DKK 274,0 mio. CPH har haft
øgede afskrivninger som følge af investering i serviceforbedringer, øgede
engangspersonaleomkostninger på grund af omstruktureringer samt øgede
finansielle omkostninger efter en refinansiering gennemført tidligere på året.

CPH har tidligere på året tilpasset organisationen med henblik på at reducere
omkostningerne, og fremadrettet vil CPH desuden fokusere på tiltag, der vil øge
indtægterne.

I løbet af tredje kvartal 2009 indgik CPH en 5½-årig aftale om de priser, som
flyselskaberne betaler for at benytte Københavns Lufthavn. Aftalen er trådt i
kraft pr. 1. oktober 2009. Prisstrukturen blev omlagt og priserne fastfrosset i
de første 18 måneder af aftaleperioden. Derefter stiger priserne med et beløb,
der svarer til Danmarks Statistiks forbrugerprisindex plus én procent. Aftalen
fastlægger prisniveauet og prisstrukturen, som flyselskaberne skal betale for
brugen af faciliteterne i Københavns Lufthavn i perioden 1. oktober 2009 - 31.
marts 2015.

CPH er forpligtet til at udvikle København som knudepunkt og destination. CPH
vil arbejde sammen med lokale og nationale politikere såvel som private
selskaber og flyselskaber om at markedsføre København i udlandet.

HIGHLIGHTS FOR RESULTATERNE

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn faldt med 7,1 procent i 3. kvartal og 10,9 procent i årets første ni måneder. År til dato faldt antallet af lokalt afgående passagerer med 8,1 procent, og transfererende passagerer faldt med 18,4 procent
  • Omsætningen faldt med 6,6 procent til DKK 2.216,5 mio. (2008: DKK 2.373,0 mio.), mod et fald i passagerantallet på 10.9 procent
  • EBITDA faldt 12,5 procent til DKK 1.167,1 mio. (2008: DKK 1.334,5 mio.). EBITDA udgjorde DKK 1.202,3 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK 1.351,4 mio.)
  • EBIT faldt 19,1 procent til DKK 839,7 mio. (2008: DKK 1.038,4 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 874,9 mio. (2008: DKK 1.055,3 mio.)
  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 9,2 mio., hvilket er en stigning på DKK 4,1 mio. (2008: overskud på DKK 5,1 mio.)
  • Resultat før skat faldt til DKK 667,6 mio. (2008: DKK 920,5 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 702,8 mio. (2008: DKK 937,4 mio.). Resultat før skat er påvirket af høje renteomkostninger grundet et højere gældsniveau kombineret med en stigning i øvrige finansielle omkostninger som følge af refinansieringen i marts 2009
  • Investeringer udgjorde DKK 377,8 mio. i de første ni måneder (2008: DKK 640,9 mio.).
  • CPH tilpassede organisationen i 1. kvartal 2009 som følge af det faldende passagerantal. Det betød, at CPH har afskediget 74 medarbejdere
  • I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio. med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på syv banker

FORVENTNINGER TIL 2009

Det samlede passagerantal forventes at falde i 2009, trods en forbedret trend i
3. kvartal, grundet påvirkninger fra den økonomiske afmatning og Sterlings
konkurs. På baggrund af den negative forventning til trafikken forventes
resultat før skat fortsat at være lavere end i 2008, når der korrigeres for
særlige forhold.

CPH søger løbende at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. CPH arbejder løbende på at forbedre sine services til
luftfartselskaber og passagerer og forventer at fortsætte sine investeringer på
trods af den økonomiske krise.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

fbm q3 2009 dk 29 10 09.pdf