02.04.2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S - INDKALDELSE

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Københavns Lufthavne A/S

Onsdag den 25. marts 2009 kl. 15.00

Generalforsamlingen afholdes i

Vilhelm Lauritzen Terminalen, Vilhelm Lauritzen Allé 1, 2770 Kastrup

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 8.2 er dagsordenen følgende:

  1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion.
  4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand og næstformand.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer.
  8. Eventuelt.

Kastrup, den 10. marts 2009

Bestyrelsen

Københavns Lufthavne A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

indkaldelse _aktionr_-fondsbors.dk.pdf