02.04.2020

Meddelelse om koncernårsrapport for 2008

Meddelelse om koncernårsrapport for 2008 

 • Økonomisk afmatning i verdensøkonomien, ændrede rejsemønstre, konkurser og konsolideringer i flybranchen satte sit præg på 2008 for Københavns Lufthavne. Specielt i slutningen af året blev resultatet påvirket i negativ retning, blandt andet som følge af Sterlings konkurs
 • Udviklingen i drift og resultat i 2008 svarer til det forventede i forhold til udmeldingen i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober 2008, når der tages højde for særlige forhold
 • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 0,6 procent. Lokalt afgående passagerer steg med 0,8 procent, mens transfertrafikken faldt med 1,6 procent
 • Omsætningen steg med 6,5 procent til DKK 3.113,5 mio.
 • Korrigeret for særlige forhold udgør EBIT DKK 1.299,7 mio. (2007: DKK 1.285,5 mio.). EBIT udgjorde DKK 1.227,6 mio. (2007: DKK 1.430,4 mio.)
 • I forbindelse med Sterlings konkurs d. 29. oktober 2008 har CPH foretaget nedskrivning af relaterede tilgodehavender hvilket udgør en engangsomkostning på DKK 38,9 mio. Når der endvidere tages højde for effekten af den afledte nedgang i antal afgående passagerer på mellem 0,5 procent og 1,0 procent, har Sterlings konkurs haft en samlet negativ påvirkning på resultat før skat i størrelsesordenen DKK 70 mio.
 • Korrigeret for særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.144,4 mio., svarende til et fald på DKK 62,3 mio. Faldet er primært forårsaget af øgede omkostninger til serviceforbedringer og myndighedskrav samt nedskrivninger på tilgodehavender. Resultat før skat udgør DKK 1.026,3 mio. (2007: DKK 1.351,6). Resultat før skat var i 2007 påvirket af særlige indtægter for i alt DKK 229,6 mio. vedrørende salg af internationale aktiver og en bygning
 • Korrigeret for særlige forhold faldt resultat efter skat med 14,5 procent til DKK 855,7 mio. Resultat efter skat udgør DKK 755,3 mio.
 • De samlede investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgjorde i 2008 DKK 836,9 mio., hvilket er på niveau med det forventede i forhold til i fondsbørsmeddelelse nr. 7/2008 af 29. oktober 2008. Investeringsniveauet er det højeste siden bygningen af Terminal 3 i 1998 og omfatter primært bagagesorteringsfaciliteter, en ny ankomstetage på Finger C, generelle investeringer i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret
 • Det er CPH's mål at skabe værdi for aktionærerne. Et vigtigt element i denne forbindelse er at opretholde en effektiv og fornuftig kapitalstruktur, der kan finansiere de forretningsmæssige og investeringsmæssige behov. I lyset af de forretningsmæssige forventninger og behov anbefales det, at der udbetales et endeligt udbytte på DKK 260 mio., eller DKK 33,1 pr. aktie, fra nettoresultatet for 2008. Det forventes, at der vil blive foreslået et tilsvarende beløb som ekstraordinært udbytte i 2009
 • John Stent er ikke længere ansat hos Macquarie Group og er derfor fratrådt som medlem af bestyrelsen for Københavns Lufthavne pr. 16. februar 2009. Der vil blive valgt et nyt medlem på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 25. marts 2009

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

cph_lufthavn_dk_final_annual report.pdf

copenhagen airports parent company annual report 2008 dk.pdf