Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
02.04.2020

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. juni 2009

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. JUNI 2009 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30.
juni 2009.

RESUME FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER AF 2009

Den aktuelle økonomiske afmatning har haft en negativ indvirkning på CPH's
regnskab for første halvår 2009 på grund af et fald i passagerantallet på 13,0
procent i forhold til samme periode i 2008. Der var tegn på, at
passagerantallet i slutningen af halvåret var ved at stabilisere sig - om end
på et lavere niveau end sidste år.

Sommertrafikken har været fornuftig med et fald på omkring 7-8 procent i
forhold til rekordsommeren 2008. Meget tyder derfor på, at faldet er bremset
og, at passagerantallet er ved at stabilisere sig på et lavere niveau efter et
første halvår med en nedgang på 13,0 procent i antallet af passagerer. Det
betyder ikke, at krisen er slut, og CPH er fortsat usikker på, hvordan specielt
rejsemønstret for de forretningsrejsende vil forme sig til efteråret.

CPH har haft øgede afskrivninger som følge af investering i
serviceforbedringer, øgede personaleomkostninger på grund af omstruktureringer
samt øgede finansielle omkostninger efter en nylig gennemført refinansiering,
der delvist blev opvejet af tilbageførsel af hensættelser. Sammen med det
faldende passagerantal, der har påvirket omsætning, har dette påvirket
indtjeningen negativt.

Omsætningen faldt med 7,0 procent til DKK 1.424,6 mio. kr., og resultatet før
skat, der er særlig påvirket af de øgede finansielle omkostninger, blev på DKK
393,7 mio. kr., hvilket er 30,7 procent lavere end for første halvår 2008.

Trafikmønsteret, som allerede kunne ses efter første kvartal, fortsætter. Det
er hårde tider for rejse- og flybranchen, og det påvirker også CPH's regnskab,
og resultatet er derfor lavere end for samme periode sidste år. Men CPH
formåede at tilpasse organisationen rettidigt, og investeringsniveauet er
justeret til den aktuelle situation, og derfor leverer CPH fortsat et positivt
resultat.

HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE SEKS MÅNEDER AF 2009

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn faldt med 13,0 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer faldt med 12,9 procent, og transfererende passagerer faldt med 18,5 procent
  • Omsætningen faldt med 7,0 procent til DKK 1.424,6 mio. (2008: DKK 1.531,3 mio.)
  • EBITDA faldt 13,9 procent til DKK 726,8 mio. (2008: DKK 844,1 mio.). EBITDA udgjorde DKK 755,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2008: DKK 851,8 mio.)
  • EBIT faldt 21,1 procent til DKK 510,9 mio. (2008: DKK 647,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 539,7 mio. (2008: DKK 655,4 mio.)
  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 6,5 mio., hvilket er en stigning på DKK 7,1 mio. (2008: underskud på DKK 0,6 mio.)
  • Resultat før skat faldt til DKK 393,7 mio. (2008: DKK 568,4 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 422,5 mio. (2008: DKK 576,1 mio.). Resultat før skat er påvirket af høje renteomkostninger grundet et højere gældsniveau kombineret med en stigning i øvrige finansielle omkostninger som følge af refinansieringen i marts 2009
  • Investeringer udgjorde DKK 237,0 mio. i de første seks måneder (2008: DKK 441,8 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til flyselskaberne og passagererne og fastholder et væsentligt investeringsniveau trods den økonomiske afmatning
  • CPH tilpassede organisationen i 1. kvartal 2009 som et resultat af det faldende passagerantal. Det betød, at CPH har måttet afskedige 74 medarbejdere
  • I marts 2009 optog CPH kreditfaciliteter på DKK 1.625 mio. og EUR 131 mio. med tre års løbetid. De nye faciliteter, svarende til DKK 2,6 mia., blev stillet af en gruppe på syv banker

FORVENTNINGER TIL 2009

Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er faldet med 13,0 procent i 1.
halvår 2009. Faldet i passagerantallet blev dog reduceret til 8,7 procent i
juni måned, hvilket viser, at mange har valgt at rejse på sommerferie på trods
af den økonomiske afmatning. Faldet i passagerantallet har haft en væsentlig
effekt på omsætningen og resultat før skat.

CPH søger fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske
situation. På trods af de finansielle udfordringer i 2009 har CPH dog besluttet
at fastholde planen om at investere et betydeligt beløb i henhold til en
kommercielt fleksibel investeringsplan til gavn for flyselskaber og passagerer.

Antallet af passagerer forventes at falde i 2009 grundet påvirkninger fra den
økonomiske afmatning og Sterlings konkurs. På baggrund af den negative
forventning til trafikken forventes resultat før skat fortsat at være lavere
end i 2008, når der korrigeres for særlige forhold.

 

Vedlagte filer:

Læs fondsbørsmeddelelsen

annex 2 h1 2009 stock announcement dk.pdf