Ny takstaftale for Københavns Lufthavn

 

14.09.2009

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Statens Luftfartsvæsen har i dag meddelt, at man efter endt høringsproces har godkendt det nye takstregulativ for Københavns Lufthavn, Kastrup. Takstregulativet afspejler en forhandlet aftale indgået mellem Københavns Lufthavne A/S (CPH) og luftfartsselskaberne [herunder SAS, Cimber Sterling og IATA].

Det er afgørende for lufthavnen, hovedstadsregionen og Danmark i det hele taget, at Københavns Lufthavn er i stand til at fastholde og styrke sin position som skandinavisk knudepunkt ved fortsat at være en attraktiv samarbejdspartner for luftfartsselskaber med mange transferpassagerer, herunder SAS. Den nye takstaftale tager højde for dette.

Aftalen dækker perioden fra 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Taksterne fastholdes på det nuværende niveau i halvandet år fra 1. oktober 2009 og stiger herefter 1% hurtigere pr. år end den årlige stigning i det danske forbrugerprisindeks (CPI) i de efterfølgende fire år.

Som en del af aftalen har lufthavnen forpligtet sig til at investere mindst DKK 500 mio. i gennemsnit pr. år i udbygning og forbedring af infrastrukturen i perioden mellem 1. januar 2010 og 31. marts 2015, svarende til i alt DKK 2.625 mio. Aftalen indeholder også en bestemmelse om, at yderligere investeringer foreslået af luftfartsselskaberne skal honoreres gennem takstændringer på grundlag af en dialog mellem samarbejdspartnerne.

I løbet af de kommende fem år vil Københavns Lufthavn investere over DKK 2,6 mia. i blandt andet bagagehåndtering, passagerbroer, gates og check-in faciliteter til gavn for både luftfartsselskaber og passagerer. Disse investeringer vil styrke Københavns Lufthavns konkurrencevene i forhold til andre nordeuropæiske lufthavne.

Aftalen fastlægger også ændringer til takststrukturen, der:

  • forbedrer overensstemmelsen mellem lufthavnens og samarbejdspartnernes succes ved at øge andelen af afgifter, der er direkte relateret til passagerantallet i stedet for flyenes startvægt; passagerafgiften stiger med 18,6%, der modsvares af en 25% reduktion i den vægtbaserede startafgift,
  • fjerner skævheder i behandlingen af transferpassagerer ved at introducere lavere sikkerhedsafgifter for transferpassagerer og for transferpassagerer mellem internationale fly og indenrigsfly,
  • fastsætter en øvre grænse for den vægtbaserede afgift for fly på 200 tons,
  • har til hensigt at introducere en udledningsafgift fra april 2010, der skal tilgodese anvendelse af miljøvenlige flytyper i Københavns Lufthavn; de nærmere detaljer vedrørende denne ordning er endnu ikke fastlagt,

Afgifterne vil blive reguleret, hvis der sker ændringer i omkostninger som følge af myndighedskrav (f.eks. vedrørende security, sikkerhed og miljø) ud over DKK 30 mio. pr. år.

Aftalen afspejler styrken i forholdet mellem Københavns Lufthavn og luftfartsselskaberne, og understreger den stærke fælles kommercielle interesse i at få dansk civil luftfart til at vokse.

Samtidig vil en fortsat vækst i lavprissegmentet blive tilgodeset fra 2010 med åbningen af lavpriskonceptet CPH Swift, som der vil blive forhandlet afgifter for separat.

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S