18.09.2017

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 30. JUNI 2008

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2008.

RESUME FOR DE FØRSTE 6 MÅNEDER AF 2008

CPH har forøget omsætning og EBITDA i 2. kvartal, når der korrigeres for særlige forhold, hvilket primært skyldes trafikvæksten. Se de forklarende tabeller på side 7 og 8. Det bemærkes, at luftfartsselskaberne står overfor vanskelige driftsforhold, hvilket ligeledes vil påvirke CPH. De driftsmæssige resultater i andet kvartal viser, at CPH’s driftssystem er modstandsdygtigt overfor sådanne forhold, men vi forventer at 2. halvår bliver mere udfordrende.

HIGHLIGHTS

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,3 procent. Antallet af lokalafgående passagerer steg med 6,4 procent og transfererende passagerer steg med 1,3 procent

  • Omsætningen steg med 10,1 procent til DKK 1.531,3 mio. (1. halvår 2007: DKK 1.390,4 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA med 10,3 procent til DKK 851,8 mio. (1. halvår 2007: DKK 772,5 mio.). EBITDA udgjorde DKK 844,1 mio. (1. halvår 2007: DKK 978,5 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 655,4 mio. (1. halvår 2007: DKK 602,7 mio.). EBIT udgjorde DKK 647,7 mio. (1. halvår 2007: DKK 808,7 mio.)

  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et underskud på DKK 0,6 million, hvilket er et fald på DKK 18,1 mio. (1. halvår 2007: overskud på DKK 17,5 mio.). Dette skyldes manglende ind-tægter fra HMA og reducerede indtægter fra ASUR på grund af salget af disse internationale inve-steringer i 2. kvartal 2007

  • Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 3,9 procent til DKK 576,1 mio. (1. halvår 2007: DKK 554,3 mio.). Resultat før skat udgjorde DKK 568,4 mio. (1. halvår 2007: DKK 760,3 mio.)

  • Der er investeret DKK 441,8 mio. i de første 6 måneder (1. halvår 2007: DKK 410,2 mio.). Der er foretaget forbedringer i bagagesorteringsfaciliteterne, bygget en ny ankomstetage i en af fingrene og investeret i udvidelse af ankomstkapaciteten og udvidelse af shoppingcentret

  • Den centrale sikkerhedskontrol har forbedret passagererflowet. Endvidere er investeringen i tax and duty free butikkens produktsortiment blevet godt modtaget, hvilket har bidraget positivt til driften i 1. halvår 2008

FORVENTNINGER TIL 2008

Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har budgetteret med investeringer i størrelsesordenen DKK 1 mia. i 2008. Det er det højeste investeringsniveau siden bygningen af Terminal 3. I 2008 vil der blive investeret i check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre ser-viceforbedringer for passagerne.

Forventningerne til 2008 om en vækst i det samlede antal passagerer på 2-4 procent og et lidt højere resultat før skat end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK, fastholdes.