Information til SAS-passagerer
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
På grund af pilotstrejke hos SAS er mange af selskabets flyvninger aflyst. Strejken forventes ikke at påvirke andre flyselskabers afgange og ankomster. Tjek venligst for mere information her.
 
18.09.2017

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. MARTS 2008

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2008.

RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2008

  • Udviklingen i driften og resultatet i 1. kvartal 2008 svarede til det forventede, når der tages højde for særlige forhold. Se forklarende tabel over særlige forhold på side 7

  • Omsætningen steg med 6,6 procent til DKK 703,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 660,0 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA med 3,6 procent til DKK 374,9 mio. (1. kvartal 2007: DKK 361,7 mio.). EBITDA udgjorde DKK 373,0 mio. (1.kvartal 2007: DKK 464,1 mio.)

  • EBIT udgjorde DKK 276,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (1. kvartal 2007: DKK 276,6 mio.). EBIT udgjorde DKK 274,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 379,0 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold faldt resultat før skat med 3,6 procent til DKK 232,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 241,4 mio.). Resultat før skat udgjorde DKK 230,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 343,8 mio.)

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,5 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 7,2 procent, mens transfererende passagerer faldt med 2,8 procent

  • Resultatet fra de internationale investeringer udgjorde et underskud på DKK 10,9 mio. (1. kvartal 2007: overskud på DKK 2,9 mio.), hvilket skyldes fravær af indtægter fra HMA og delvist ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007

FORVENTNINGER TIL 2008

  • Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har budgetteret med investeringer i størrelsesordenen DKK 1 mia. i 2008. Det er det højeste investeringsniveau siden bygningen af Terminal 3. Der vil blive investeret i check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre serviceforbedringer for passagerne. CPH har i de første 3 måneder foretaget anlægsinvesteringer for DKK 185,3 mio. (1. kvartal 2007: DKK 173,3 mio.)

  • Forventningerne til 2008 om et lidt højere resultat før skat end 2007 fastholdes, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK