18.09.2017

DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR – 31. MARTS 2008

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2008.

RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2008

  • Udviklingen i driften og resultatet i 1. kvartal 2008 svarede til det forventede, når der tages højde for særlige forhold. Se forklarende tabel over særlige forhold på side 7

  • Omsætningen steg med 6,6 procent til DKK 703,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 660,0 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold steg EBITDA med 3,6 procent til DKK 374,9 mio. (1. kvartal 2007: DKK 361,7 mio.). EBITDA udgjorde DKK 373,0 mio. (1.kvartal 2007: DKK 464,1 mio.)

  • EBIT udgjorde DKK 276,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold (1. kvartal 2007: DKK 276,6 mio.). EBIT udgjorde DKK 274,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 379,0 mio.)

  • Korrigeret for særlige forhold faldt resultat før skat med 3,6 procent til DKK 232,6 mio. (1. kvartal 2007: DKK 241,4 mio.). Resultat før skat udgjorde DKK 230,7 mio. (1. kvartal 2007: DKK 343,8 mio.)

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 5,5 procent. Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 7,2 procent, mens transfererende passagerer faldt med 2,8 procent

  • Resultatet fra de internationale investeringer udgjorde et underskud på DKK 10,9 mio. (1. kvartal 2007: overskud på DKK 2,9 mio.), hvilket skyldes fravær af indtægter fra HMA og delvist ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007

FORVENTNINGER TIL 2008

  • Bestyrelsen i Københavns Lufthavne A/S har budgetteret med investeringer i størrelsesordenen DKK 1 mia. i 2008. Det er det højeste investeringsniveau siden bygningen af Terminal 3. Der vil blive investeret i check-in faciliteter, gates og standpladser, bagagefaciliteter, security, kommercielle projekter og andre serviceforbedringer for passagerne. CPH har i de første 3 måneder foretaget anlægsinvesteringer for DKK 185,3 mio. (1. kvartal 2007: DKK 173,3 mio.)

  • Forventningerne til 2008 om et lidt højere resultat før skat end 2007 fastholdes, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK