18.09.2017

Meddelelse om koncernårsrapport for 2007

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Koncernårsrapport 2007

Årsregnskab for moderselskabet

Download præsentationen af årsrapporten

 • Udviklingen i drift og resultat i 2007 svarer til det forventede, når der tages højde for særlige forhold

 • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 2,5 procent

 • Omsætningen steg med 1,4 procent til DKK 2.924,6 mio., idet trafikindtægterne steg med 4,0 procent, hvilket delvist modsvares af reducerede koncessionsindtægter på 3,7 procent

 • EBIT udgjorde DKK 1.285,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Inklusiv særlige forhold udgør EBIT DKK 1.430,4 mio.

 • Resultat efter skat af kapitalandele steg til DKK 50,1 mio., idet 2006 var påvirket af en refinansiering af Newcastle International Airport

 • Korrigeret for særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.206,7, svarende til en stigning på 0,5 procent. Inklusiv særlige forhold udgør resultat før skat DKK 1.351,6 mio.

 • Resultat efter skat steg med 13,9 procent til DKK 1.001,0 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Resultat efter skat udgør DKK 1.112,5 mio., inklusiv særlige forhold

 • De samlede investeringer i 2007 udgør DKK 825,7 mio.

 • Væsentlige investeringer i den nye centrale sikkerhedskontrol, øget bagagekapacitet, check-in assistance til flyselskaberne samt i andre operationelle områder har højnet kvaliteten af service og passagertilfredsheden

 • Baseret på en forventet trafikvækst på 2-4 procent i Københavns Lufthavn forventes udviklingen i drift og resultat for 2008 som værende højere end i 2007, når der tages højde for særlige forhold. På baggrund af øgede afskrivninger som følge af de store investeringer og nedgangen i de internationale indtægter, grundet salget af internationale aktiver i 2007, forventes resultat før skat i 2008 kun at være lidt højere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen af ændrede skatteregler i UK

 • Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at udbyttepolitikken med en payout ratio på 100 procent fastholdes, svarende til et udbytte på DKK 912,5 mio. eller DKK 116,3 pr. aktie (2006: DKK 105,3), hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 200 mio.

 • Generalforsamlingen afholdes 27. marts 2008

Koncernårsrapporten er vedlagt i Pdf-format.

Københavns Lufthavne A/S

Henrik Gürtler - Bestyrelsesformand
Brian Petersen - Adm. direktør