18.09.2017

Meddelelse i henhold til værdipapirhandelslovens § 29

 

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

Københavns Lufthavne A/S er blevet orienteret om følgende:

”Som det fremgår af Macquarie Airports Copenhagen ApS’ tilbudsdokument til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S offentliggjort i december 2005 er Macquarie Airports Copenhagen ApS, som pt. ejer 4.216.973 stk. aktier af DKK 100 i Københavns Lufthavne A/S, svarende til 53,73 % af aktiekapitalen og stemmerne, ultimativt ejet af Macquarie Airports Limited. Macquarie Airports Limited’s ejerskab af Macquarie
Airports Copenhagen ApS er konstrueret via adskillige underliggende holdingselskaber. Macquarie Airports Limited er et selskab, som på daglig basis rådgives af Macquarie Capital Funds (Europe) Limited, som er et indirekte helejet datterselskab af Macquarie Group Limited.

I medfør af værdipapirhandelslovens § 29 kan det hermed oplyses, at 50 % af aktiekapitalen i et af de holdingselskaber, der ejer aktierne i Macquarie Airports Copenhagen ApS, i dag er blevet overført til Macquarie European Infrastructure Fund III, som er et UK Limited Partnership (svarende til et dansk kommanditselskab), som også er ledet af Macquarie Capital Funds (Europe) Limited. Ved transaktionen overføres således indirekte halvdelen af ovennævnte aktiepost på 53,73 % (det vil sige 26,9 %) af aktiekapitalen og stemmerne i Københavns Lufthavne A/S fra et af de holdingselskaber, der ejer aktierne i Macquarie Airports Copenhagen ApS, til Macquarie European Infrastructure Fund III.

Macquarie Airports Limited og Macquarie European Infrastructure Fund III (via deres respektive underliggende holdingselskaber) har indgået en aktionæroverenskomst, hvorefter der mellem de to parter skal være enighed om alle væsentlige beslutninger, herunder udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer i Københavns Lufthavne A/S. Macquarie Capital Funds (Europe) Limited er også blevet udnævnt som rådgiver for det fælles holdingselskab for Macquarie Airports Limited og Macquarie European Infrastructure Fund III’s investering i Københavns Lufthavne A/S.”

KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S