18.09.2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar - 30. september 2008

 

Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. september 2008.

Læs fondsbørsmeddelelsen i PDF

RESUME FOR 3. KVARTAL 2008

Antallet af afgående passagerer i Københavns Lufthavn er faldet 1,1 procent i 3. kvartal 2008, og væksten i EBITDA er faldet væsentligt mellem 2. og 3. kvartal, når der korrigeres for særlige forhold. Den vanskelige situation på markedet har allerede haft væsentlig indflydelse på CPH’s drift. Vi mærker en nedadgående passagervækst, og en forventet negativ trafikvækst i 4. kvartal vil få stor indvirkning på EBITDA i 4. kvartal. CPH reviderer derfor forventningerne til 2008, så resultat før skat forventes at blive lidt lavere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK.

HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE 9 MÅNEDER AF 2008

  • Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 3,2 procent. Antallet af lokalt afgående passage-rer steg med 3,6 procent, og transfererende passagerer steg med 0,3 procent
  • Omsætningen steg med 8,7 procent til DKK 2.373,0 mio. (2007: DKK 2.184,0 mio.)
  • EBITDA faldt 7,3 procent til DKK 1.334,5 mio. (2007: DKK 1.439,3 mio.). EBITDA udgjorde DKK 1.351,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2007: DKK 1.237,7 mio.)
  • EBIT faldt 12,3 procent til DKK 1.038,4 mio. (2007: DKK 1.184,7 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 1.055,4 mio. (2007: DKK 983,1 mio.)
  • Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 5,1 million, hvilket er et fald på DKK 33,7 mio. (2007: overskud på DKK 38,8 mio.). Dette skyldes delvist manglende indtægter fra HMA og reducerede indtægter fra ASUR på grund af salget af disse internationale investeringer i 2. kvartal 2007
  • Resultat før skat faldt til DKK 920,5 mio. (2007: DKK 1.127,2 mio.). Korrigeret for særlige forhold ud-gjorde resultat før skat DKK 937,5 mio. (2007: DKK 925,6 mio.)
  • Investeringer udgjorde DKK 640,9 mio. i de første 9 måneder (2007: DKK 579,9 mio.). CPH arbejder fortsat på serviceforbedringer til flyselskaberne og passagererne. Investeringsniveauet er DKK 61,0 mio. højere end samme periode sidste år
  • CPH har offentliggjort planerne for CPH SWIFT, en udvidelse af lufthavnen, som vil give passage-rerne flere billige billetter til flere destinationer. CPH vil investere ca. DKK 200 mio. i CPH SWIFT, og bygningen forventes at være færdig i sommeren 2010

FORVENTNINGER TIL 2008

CPH forventer nu at investere i størrelsesordenen DKK 850 mio. i 2008, hvilket er DKK 150 mio. mindre end forventet, men stadigvæk det højeste investeringsniveau siden færdiggørelsen af Terminal 3.

Passagervæksten i 2008 forventes at ligge i den lave ende af ledelsens tidligere udmelding om en forventet vækst på 2-4%. Resultat før skat forventes nu at være lidt lavere end i 2007, når der korrigeres for særlige forhold samt for påvirkningen fra ændrede skatteregler i UK.