18.09.2017

Københavns Lufthavne A/S sælger en del af sin ejerandel i ASUR

 

Læs fondsbørsmeddelsen i PDF

Som et led i Københavns Lufthavne A/S’ (”CPH”) strategi om at fokusere på udbygning og drift af lufthavnen i København offentliggjorde CPH d. 30. marts 2007 (meddelelse 2007/05) sin hensigt om at sælge op til en 6,10% ejerandel (ud af en samlet ejerandel på 9,85%) i det børsnoterede mexicanske lufthavnsselskab Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B. de C.V. (”ASUR”) i forbindelse med et købstilbud på 42,65% af aktiekapitalen i ASUR fremsat af Fernando Chico Pardo (”FCP”). FCP er Københavns Lufthavnes lokale mexicanske partner. ASUR er børsnoteret på New York Stock Exchange og den Mexicanske Børs.

Som led heri har CPH solgt en 3,60% indirekte ejerandel i ASUR i forbindelse med en spaltning af selskabet Inversiones y Técnicas Aeroportuarias, S.A. de C.V. ("ITA") den 19. juni 2007. Ved spaltningen blev et nyt mexicansk selskab, Agrupación Aeroportuaria Internacional, S.A. de C.V. (”AAI”), dannet og ud af ITA’s samlede ejerandel i ASUR på 15% blev en 7,35% ejerandel overført til AAI. CPH ejer 49% og FCP ejer 51% af ITA, som bevarer en ejerandel i ASUR på 7,65%. ITA fortsætter som strategisk partner for ASUR og beholder efter spaltningen den tekniske serviceaftale med ASUR.

Umiddelbart efter spaltningen solgte CPH sin fulde ejerandel på 49% i AAI til FCP mod et samlet provenu på DKK 306 mio. (MXN 597 mio.). Salgsprisen svarer til en underliggende pris per ASUR aktie på MXN 55,25, hvilket også er prisen per aktie i FCP’s offentlige købstilbud. CPH forventer at skulle betale en kapitalgevinstskat i Mexico på ca. DKK 28 mio. (MXN 55 mio.). Effekten på CPH’s resultat efter skat i 2007 af salget af aktierne i AAI er estimeret til DKK 38 mio.

FCP’s offentlige købstilbud på 42.65% af aktierne i ASUR udløb den 19. juni 2007. I overensstemmelse med CPH's hensigt som offentliggjort ved meddelelse 2007/05 har CPH accepteret dette købstilbud for sin 2,5% direkte ejerandel i ASUR. Salg af ejerandelen på 2,5% i ASUR vil indbringe et provenu på DKK 212 mio. (MXN 414 mio.) og vil påvirke CPH´s resultat efter skat med ca. DKK 70 mio.

Frasalgenes effekt på resultat efter skat er på niveau med det tidligere udmeldte.

Det samlede provenu fra frasalgene vil primært blive anvendt til at afdrage gæld samt til at finansiere fremtidige anlægsinvesteringer i Københavns Lufthavn.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S