18.09.2017

Københavns Lufthavne A/S realiserer sin investering i Meilan Airport

 

Læs fondsbørsmeddelsen i PDF

Som led i realiseringen af Københavns Lufthavne A/S’ (”CPH”) strategi om at fokusere på udbygning og drift af lufthavnen i København har selskabet den 5. juni 2007 solgt dets samlede kapitalandel på 20% i det børsnoterede kinesiske selskab Hainan Meilan International Airport Company (HMA) til Oriental Patron Resources Investment Limited, British Virgin Islands mod et samlet provenu på HKD 544 mio. svarende til DKK 384 mio.

Provenuet fra salget vil primært blive anvendt til at afdrage gæld samt til at finansiere fremtidige anlægsinvesteringer i Københavns Lufthavn. Salgsprisen svarer til en kurs per aktie på HKD 5,75, hvilket er en præmie på 20,4% i forhold til de sidste 30 dages volumenvægtede gennemsnitlige aktiekurs på børsen i Hong Kong, hvor HMA er noteret. CPH købte i november 2002 kapitalandelen i HMA til en kurs per aktie på HKD 3,78. Investeringens gennemsnitlige årlige afkast har målt i HKD været ca. 10,7%, når købs- og salgsomkostninger samt modtagne udbytter i ejerskabsperioden indregnes.

Siden CPH købte aktieposten i HMA er HKD faldet i værdi i forhold til DKK, hvilket har medført et akkumuleret valutakurstab. CPH har i overensstemmelse med de internationale regnskabs-standarder løbende indregnet de urealiserede akkumulerede valutakursreguleringer under egenkapitalen. Ved salget af HMA kapitalandelen realiseres valutakurstabene, hvorfor disse indregnes i resultatopgørelsen, hvilket sammen med salgsomkostningerne og frafald af positive resultater fra kapitalandelen for resten af 2007 medfører, at den samlede salgstransaktion påvirker årets resultat før skat negativt med ca. DKK 51 mio. Egenkapitalen påvirkes derimod positivt med ca. DKK 24 mio.

Med venlig hilsen
KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S